Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Bilder från Döden – en utställning om livet.

flygperspektiv

Liljevalchs – Galärvarvsparken på Djurgården, sommaren 2016.

Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers – Lars Bergström, Stefan Karlsson, Tomas Lundberg/Folkstaden, Cecilia Runesson – gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader i utformning och bruk som de sett i Sverige och andra länder. De initierade utställningen och var kuratorer/ projektledargrupp i samarbete med Liljevalchs Konsthall.

Deltagande konstnärer: Gunilla Bandolin, Veronica Brovall, Leif Elggren, Anna Koch, Berit Lindfeldt, Mandana Moghaddam, Sonja Nilsson, Björn Perborg och Ulrik Samuelson.

Konstnärlig icensättning av Lars Bergström, Stefan Karlsson, Petter Hauffman och Tomas Lundberg/Folkstaden.

 

Konstnärlig icensättning:

tomas_lundberg

Caput Mortuum – Tomas Lundberg/Folkstaden (infokiosken)

 

caputmortum02

Caput Mortuum – Tomas Lundberg/Folkstaden (infokiosken)

DSC01095

Caput Mortuum – Tomas Lundberg/Folkstaden (infokiosken)

bigertbergsrom2

See Saw – Bigert & Bergström (gungbräda, del av lekplatsen)

stefan_karlsson

Nya leksaker – Stefan Karlsson (i sandlådan, del av lekplatsen)

sandlada

Soluret, centrala lekplatsen och ålderstrappan – gemensam konstnärlig icensättning av projektgruppen.

 

Deltagande konstnärer:

gunilla_bandolin

Vi dör – Gunilla Bandolin

veronica_brovall

Lager – Veronica Brovall

leif_elggren

Sovsal för de döda – Leif Elggren

berit_lindfeldt

Jordisk tagg – Berit Lindfelt

mandana_moghaddam

Exodus – Mandana Moghaddam

DSC01119

The Moskwin Girls – Sonja Nilsson (ej verket)

bjorn_perborg

Bokslut – Björn Perborg

ulrik_samuelsson

Åtel – Ulrik Samuelsson

Mer information på Liljevalchs hemsida: http://www.liljevalchs.se/utstallningar/doden-en-utstallning-om-livet/

 

 


Aktuellt

Intresseanmälan!

Frågor eller intresseanmälan kring byggemenskaper: hem@folkstaden.se  Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden och Byggkooperativ

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS
ps_konstcafe

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015 tillsammans med konstnärerna Stefan Karlsson och Roger Sarjanen. Gyllene Tiders medlemmar var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum
bostadsvralet01_22nov2016

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande
hedenvernissage10okt2014

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet samt förkorta planprocesser för att ge möjlighet för fler aktörer att vara med. Ett[…] Mer →

Hemma på vår gata
hemmapavargata-postertest1-v100

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art
todayinparadise-thumb

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende
tunnelseende-thumb

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container
container-thumb

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Gyllene Tider
gyllenetider-2-thumb

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett kol­lek­tivt äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Mer →