Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Bilder från Döden – en utställning om livet.

flygperspektiv

Liljevalchs – Galärvarvsparken på Djurgården, sommaren 2016.

Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icenscensättning av infopaviljongen – Caput Mortuum (se nedan).

Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers – Lars Bergström, Stefan Karlsson, Tomas Lundberg/Folkstaden, Cecilia Runesson – gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader i utformning och bruk som de sett i Sverige och andra länder. De initierade utställningen och var kuratorer/ projektledargrupp i samarbete med Liljevalchs Konsthall.

Deltagande konstnärer: Gunilla Bandolin, Veronica Brovall, Leif Elggren, Anna Koch, Berit Lindfeldt, Mandana Moghaddam, Sonja Nilsson, Björn Perborg och Ulrik Samuelson.

Konstnärlig icensättning av Lars Bergström, Stefan Karlsson, Petter Hauffman och Tomas Lundberg/Folkstaden.

 

Konstnärlig icensättning:

Caput Mortuum  – Tomas Lundberg/Folkstaden (infokiosken)

DSC01095

tomas_lundberg

caputmortum02

Idètext Caput Mortuum

Caput mortuum, (av latin caput’huvud’ och mortuus ’död’)är ett brunlila färgpigmentsom består av järnoxid. Inom alkemin innebar Caput mortuum ett värdelöst ämne som blivitöver från en kemisk operation och står för nedgångoch förfall.

Infopaviljongens utformning bygger på olika idéer som satts samman. Dels har den katolska gravplatsens form tagits upp med hus och slutna nischer för urnor. Dels idén att de anhöriga eller personen själv väljer ett antal symboliska vardagsföremål och arrangerar ett stilleben eller nature morte( fr. död natur) på gravplatsens hyllor.

Alla föremål samt fasaden målas monokromt i Caput Mortuum för att understryka ett minne. Några av hyllorna lämnas tomma för att bjuda in publiken att arrangera egna vardagsföremål, som också målas, till sin gravplats. Den nedre delen av infopaviljongens fasad kläs med speglande stålplåt som ger en lekfull illusion om att huset svävar ovan marken. 

Tomas Lundberg

 

Konstnärlig icensättning:

bigertbergsrom2

See Saw – Bigert & Bergström (gungbräda, del av lekplatsen)

stefan_karlsson

Nya leksaker – Stefan Karlsson (i sandlådan, del av lekplatsen)

sandlada

Soluret, centrala lekplatsen och ålderstrappan samt gestaltning av hela gravplatsen- gemensam konstnärlig icensättning av projektgruppen.

 

Deltagande konstnärer:

gunilla_bandolin

Vi dör – Gunilla Bandolin

veronica_brovall

Lager – Veronica Brovall

leif_elggren

Sovsal för de döda – Leif Elggren

berit_lindfeldt

Jordisk tagg – Berit Lindfelt

mandana_moghaddam

Exodus – Mandana Moghaddam

DSC01119

The Moskwin Girls – Sonja Nilsson (bild ej verket)

bjorn_perborg

Bokslut – Björn Perborg

ulrik_samuelsson

Åtel – Ulrik Samuelsson

Mer information på Liljevalchs hemsida: http://www.liljevalchs.se/utstallningar/doden-en-utstallning-om-livet/

 

 


Aktuellt

Intresseanmälan i höst

Folkstaden har under 2019 utvecklat och registrerat en ny plattform för byggkooperativ. Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening kommer nu snart att lanseras på olika sätt. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden Kooperativa Hyresrättsförening – lansering nu snart!

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →