Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Folkstaden deltar i festivalen Borderland, Danmark

Scan0005

 

Folkstaden deltar i festivalen Borderland i Danmark under en vecka 25 -31 juli 2017. Det är en deltagarfestival med 2000 personer som var och en bidrar med olika aktiviteter och projekt och har sin förebild i festivalen Burning Man, USA.

Folkstaden presenterade workshopen ”The Cloud Cathedral” 

Här texten från hemsidan Borderland Dreams som beskriver innehållet:  Summary: Welcome to co-create a scenario for a future post-consumerism and a collaborative society. We will discuss, make simple sketches, write words etc on wallpaper. On the big inflatable structure -The Cloud Cathedral – movies of sketches will be screened.

The Cloud Cathedral är en del av projektet Scenario för samskapande med finansiering från Kulturbryggan.

DreamGlassesScan0013

Folkstaden presenterade också  ”Dream Glasses Workshop” 

Här texten från hemsidan Borderland Dreams som beskriver innehållet:  Summary:   As the expression “see the world through different glasses”, this workshop aims to create a new way of looking at the world and a no limit design approach when we make the glasses. We will afterwards celebrate it with a Dream Glasses Party.

 

Mer bilder till ”The Cloud Cathedral”

Scan0007

Scan0008

Scan0010

Scan0011

 

Full description of concept ”The Cloud Cathedral”:

Hi, we are first time Borderlings. You are welcome to our afternoon tea party at 3pm every day (bring cups) were we co-create a scenario for a post-consumerist and collaborative society. Also kids are welcome in company with parents. We gather in groups of about 8-10 people around sheets of decorative wallpaper on the ground, where we discuss, make simple idea sketches, write words, patterns and whatever. The ideas of the future post-consumerism and collaborative society can be of any kind – social, political, technical etc etc. It can be realistic in a near future or very visionary utopian dreams in a longer perspective.

It will also be possible to record short scenario stories which later can be listened to with headphones in The Cloud Cathedral.

The simple sketches on the wallpaper will afterwards be filmed with a mobile phone and then screened with projectors on the ceiling in the big inflatable structure – The Cloud Cathedral. The screened dreams – simple sketches and words – will form something like a medieval church with painting in the ceiling or like ancient cave drawings.

Everybody is also welcome to use the cathedral for different purpose, for example meditation, a chorus mass with ohms or just lying down relaxing for a small chat and looking upwards to all screened dreams etc.

We, Tomas and Magdalena, will make a start to the discussion with a scenario of our own, that will be published here in june/july and at the workshops. We will also post a schedule for workshops etc.

You are most welcome and we think it will be a interesting, fun and serious workshops. After Borderland we will continue to build The Cloud Cathedral for 100 years, as Sagrada Familia in in Barcelona until it is finished.

Full description of concept  ”Dream Glasses Workshop” :

Are you fed up with all boring and pretentious glasses available to buy?

As the expression “ see the world through different glasses” we all have different way of looking at situations in life and work. This workshop aims to give a new look and new perspective of the world. The workshop also aims to create a no limit design approach when we make the glasses.

Everybody is welcome to our workshop to design and make dream glasses. The workshops starts everyday at 1pm. Also kids in company with parents are welcome.

How does your dream glasses look like? – fun, diabolic, beautiful, ugly, tuff, hard, loveful, flowerlike, burning, caring, organic, self glowing, ecologic, biomimic, piglike, barock, transgender?
Here you can create the colour of your future dream world – is it blue, pink, yellow, brown, green, grey, purple, black, scarlet, white, red or multicolour?
Choose colour and start making your dream glasses for yourself or to give a person who need a different perspective of life.
You are welcome to take part or lead the workshop. We will prepare the workshops with useful materials and tools. You are welcome to contribute with special material or bring your old glasses to rebuild with new materials. We will have different colours of transparent plastic and materials for frames and useful tools. We start workshops with idea sketches and then start to make glasses.

We will celebrate the new and different look at the world with a special Dream Glasses Party one evening/night. To arrange the party we need collaboration with a couple of party/music /DJ borderlings.
You are welcome!

 

The Cloud Cathedral är en del av projektet Scenario för samskapande med finansiering från Kulturbryggan.


Aktuellt

Intresseanmälan i höst

Folkstaden har under 2019 utvecklat och registrerat en ny plattform för byggkooperativ. Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening kommer nu snart att lanseras på olika sätt. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden Kooperativa Hyresrättsförening – lansering nu snart!

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →