Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.


”Allmännyttan måste ta ett större ansvar”

Göteborgs Fria skriver om Bostadsvrålet som Folkstaden är med och arrangerar. INRIKES   GÖTEBORGS FRIA PUBLICERAD: FREDAG 21 NOVEMBER 2014, 7:05 Bostadsbrist och renoveringarna av miljonprogrammen är några av frågorna som uppmärksammas i helgens […] Mer →


Vill att Heden ska bli exempel på det nya Göteborg

Folkstaden skriver i GP DEBATT om byggemenskaper och ett gestaltat förslag för Heden. Publicerad 12 oktober 2014. Nya Heden. Bygg stadskvarter norr om Vasagatans förlängning och utveckla Heden till en tydligt inramad parkmiljö för sport, […] Mer →


Kampen om renoveringar är inte jämlik

ETC DEBATT publicerad 2014-11-24 Folkstaden skriver debattartikel tillsammans med andra organisationer som arrangerar Bostadsvrålet. En dag dimper brevet ner. Brevet som meddelar att du är kallad till hyresnämnden. Din hyresvärd, som äger den […] Mer →


Välkomna!

VERNISSAGE 18:00 TILL 20:00 KULTURNATTA – FREDAG 10 OKTOBER 2014 Hopplöst läge på bostadsmarknaden? HEDEN Gång- och cykelstråket i Vasagatan förlängning   Folkstaden och Yimby GBG har en plan för att bygga och bevara Heden. Vi kan få […] Mer →


Vernissage Byggskylt för Nya Heden

Kulturnatta på Nya Heden — 10 oktober 2014 kl 18-20. Hopplöst läge på bostadsmarknaden?   Folkstaden och Yimby GBG har en plan för att bygga och bevara Heden. Vi kan få allt: grön aktivitetspark och blandstad med billigare bostäder. […] Mer →


Använd allmännyttan för att genomföra byggemenskaper

Debattartikel skriven för Göteborgspressen 28 april 2014. Av Tomas Lundberg/Folkstaden samt Erik Berg/arkitekt Föreningen för Byggemenskaper och Kristina Öhrne ordf. föreningen Under samma tak   Ska vi förverkliga ett socialt och ekologiskt […] Mer →


Hemma på vår gata – utställning 14 mars 2014

Utställningsprojektet Hemma på vår gata har vernissage på Stadsmuseet i Göteborg, fredag 14 mars 2014 kl. 16–20. Anna Johansson (S), bitr. kommunalråd skola/barn/unga, invigningstalar kl. 16. Mer →


Artikelbild föreställande Poseidon vid Götaplatsen i Göteborg
Vi vill ha en verklig dialog om det nya Göteborg

Patrik Andersson, samordnare YimbyGbg skriver i GP – Debatt om att en konkret dialog mellan medborgare och politiker behövs om hur vi ska bygga framtidens Göteborg. Mer →


Artikelbild
Hela bostadsmarknaden har gått i baklås

Fredrik von Platens debattinlägg i Byggvärlden väckte uppmärksamhet och fick stor spridning i sociala medier. Mer →


Boende blir sin egen byggherre

Kan byggemenskaper bli en alternativ byggnadsform på allvar i Sverige? Mer →

Aktuellt

Intresseanmälan i höst

Folkstaden har under 2019 utvecklat och registrerat en ny plattform för byggkooperativ. Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening kommer nu snart att lanseras på olika sätt. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden Kooperativa Hyresrättsförening – lansering nu snart!

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →