Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Vernissage: Gyllene Tider – kulturarbetarnas seniorboende med konstcafé, dagcenter och utställning.

 

ps_konstcafe

På Galleri PS arrangerar Folkstaden ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015 tillsammans med Stefan Karlsson. Gyllene Tiders medlemmar är inbjudna att ställa ut sina konstverk, varav 54 tackade ja. Folkstaden  kommer samtidigt ta in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informera om möjligheten att förverkliga det.

Medverkande är Björn Hellström, Kristin Bergaust, Henrik Andersson, Virgil Dejarv, Iwo Myrin, Elin Wikström, Joel Svensson, Torbjörn Limé, Mikael Olofsson, Bo Melin, Per Huttner, Johan Brink, Maria Johansson, Johanna Schartau, Kari Jantzen, Annelie Rosén, Marit Kapla, Harpa Árnadóttir, Åke Sander, Maria Luostarinen, Yngve Brothén, Roger Sarjanen, Tomas Lundberg, Stefan Karlsson, Agneta Goës, Magdalena Forshamn, Loys Petterson, Ingela Bohm, Karin Jatta, Tom Bogaard, Tomas Ferm, Magnus Axelsson, Martin Etherton Friberg, Peter Alfredsson, David Krantz, Eva Hambe, Nike Nilsson, Helena Jansson, Mauri Knuuti, Helena Rönnquist, Anneli Pihlgren, Cecilia Brandt, Ulla-Stina Wikander, Leif Skoog, Katarina Botwid, Pia Kristoffersson, Agne Arvidsson, Cia Runesson, Irene Westholm, Monika Radda, Fröjdi Lazlo, Felix Ossip Nordqvist, Kia Nordqvist, Petra Holm, Estrella V-l Rydman, Helene Karlsson.

gt_verissagekort_ps

Gyllene Tider – kulturarbetarnas seniorboende drevs som ett konst/arkitekturprojekt 2001 – 2003 av Tomas Lundberg/Folkstaden , Stefan Karlsson och Roger Sarjanen. Det ställdes ut på konstnärsdrivna i Stockholm – Enkehuset, Soc och IDI , Röhsska Museet i Göteborg, Skövde konsthall mm. Nu återuppstår Gyllene Tider dels för att undersöka om det finns intresse att förverkliga det bland nya och gamla medlemmar och dels för att samlas igen och diskutera idéerna.

Välkomna på vernissage lördag den 1 augusti kl 12-18
Utställningen och caféet är öppen 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 och 30 augusti kl 12-16

Med stöd från Kultur Göteborg och Västra Götalandsregionen Kultur.

Galleri PS, Kaponjärgatan 4, Haga, 413 02 Göteborghttp://www.gallerips.se/


Aktuellt

Intresseanmälan i höst

Folkstaden har under 2019 utvecklat och registrerat en ny plattform för byggkooperativ. Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening kommer nu snart att lanseras på olika sätt. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden Kooperativa Hyresrättsförening – lansering nu snart!

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →