Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Today in Paradise – Genetics & Art

Internationell utställning på Röda Sten – Pannhuset, Göteborg 2005

Till temat genteknik och den nya biologin visade och framförde 40 konstnärer, designers, konsthantverkare och musiker verk med t.ex. genmodifierat biomaterial eller artificiellt liv baserat på evolutionära algoritmer. De bearbetade de sociokulturella perspektiven och den nya bildvärld som uppstått efter den genetiska och digitala revolutionen. Besökare kunde även ta del av två kvällar med elektroniska musikframträdanden på temat samt en offentlig diskussion om ämnet på Valands konsthögskola.

 • slide 2
 • slide 3
 • slide 4
 • slide 5
 • slide 6
 • slide 7
 • slide 8
 • slide 9
 • slide 10
 • slide 11
 • slide 12
 • slide 13
 • slide 14
 • slide 15
 • slide 15
 • slide 16

Tema och bakgrund

Sedan mitten av 90-talet har de möjliga konsekvenserna av bioteknologin och genetiken debatterats offentligt: hur kommer våra liv och vår miljö att påverkas?

Katalysatorn i debatten var det skotska fåret Dolly (1996 – 2003). Hon var det första klonade däggdjuret och blev symbolen för eller till och med synonym med, den nya bioteknologin. Det är en teknologi som har givit oss ett nytt perspektiv på oss själva genom det kompletta kartläggandet av människans genom (människans genuppsättning).

Många etiska frågor har uppstått i och med den nya bioteknologin. Flera aspekter på vår tillvaro har påverkats de senaste åren – levande organismer och kroppsorgan kan reproduceras, gener patenteras, genmanipulering har slagit igenom i jordbruket, nya mediciner har tagits fram. Med den nya bioteknologin ställs vi inför flera frågor som rör etik, sociala relationer, ekonomi, religion och kultur.

Idag, till vardags, håller vi utkik efter märkningen för ”genmodifierad” på matvarorna, när vi föder barn får vi erbjudande från kommersiella biobanker att köpa plats i frysen för barnets stamceller. Ett företag i USA kan klona sällskapskatten för 50 000 US dollar.

Genetiska och evolutionära algoritmer har letat sig in i flera olika intressefält, inom såväl som utanför naturvetenskapens utforskningsområden. Idag simulerar även musiker, konstnärer och designers biologiska och evolutionära processer i datorer för att applicera i sina arbeten och medier.

Vi befinner oss i en era efter en genetisk revolution. Kloningstekniker och kartläggning av generna är inte längre chockerande nyheter, det är vardagsvara, tyst och osynligt integrerat i vårt vardagsliv. Det är när vi tar allt mer för självklart vi återigen vill stimulera och omformulera frågorna hur vi människor påverkas och förändras och hur vi kan utforska detta i konsten.

Tomas Lundberg, Curator och Projektledare


 


Aktuellt

Hur blir 2021?

Ett projekt som ska skapa mötesplatser utomhus, det ligger i tiden. Men 2021 är oviss. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas för att arbeta tillsammans? Just nu gäller det att ha både B-planer och C …. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

European Creative Rooftop Network

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →