Projekt

1500 kvm stor muralmålning utförs på Nordstans P-tak i Göteborg.
En del av ECRN – European Creative Rooftop Network.

Utställningen Allmänna Vägen 2B – där åtta konstnärer/fotografer testar material som håller för väder, snö och vind utomhus i februari.

Mellan himmel och tak – koreografiska händelser med Dance Remainings. Performance/dans och workshops under en kväll i november.

Riv inte Götaälvbron – gör om den till en park En debattartikel, utställning, Facebookgrupp och Göteborgsförslag.

Döden – en utställning om livet,  Djurgården, Stockholm. 

GIBCA Extended – Moln Katedralen – en installation i Gathenhielmska

Nya Heden -byggskylt med gestaltat stadsbyggsförslag för byggemenskaper på Hedens norra del samt debattartikel i GP.

Hemma På Vår Gata – ett projekt som visades  på Göteborgs Stadsmuseum.