Syfte och verksamhet

Syfte och verksamhet  –   Folkstadens ideella förening.

Folkstaden Kultur startade sin verksamhet sommaren 2000 (då under namnet Mobileart) med utställningen Container på Röda Stens hamnplan i Göteborg.

Med kulturprojekt och utställningar inom områden som bildkonst, arkitektur och design/konsthantverk skapar Folkstaden ett forum för aktiviteter, möten, debatt och information som verkar för ett kvalitativt samhällsbygge. Vi visar egna verk samt fungerar som curatorer där vi bjuder in andra konstnärer, arkitekter  till idéburna utställningar och projekt. Projekten och utställningarna tar plats både i det offentliga rummet och på institutioner. Folkstaden är speciellt intresserade av utforskandet av nya slags rum för utställningar och konstellationer av yrkesgrupper. Folkstaden är en ideell förening som är partipolitiskt obunden.

Folkstaden  verkar för hållbar samhällsplanering och kvalitativt stadsbyggande med särskilt fokus på bostäder och vidgat deltagande. Som idéburen organisation vill man gå i bräschen och organisera alternativ för planering, byggande och ägande av bostäder där civilsamhället med ökad kulturell egenmakt kan förverkliga samhällets hållbarhetsmål. Folkstaden vill verka för en ny folkrörelse!

Folkstaden vill realisera detta i samarbete med Skaraborgs- och Göteborgsregionen där man ämnar bedriva pilotprojekt som kan visa på goda exempel på hur civilsamhället kan ta makten över planeringsarbetet genom byggkooperativ eller s k byggemenskaper. Parallellt med pilotprojekten vill man genom utställningar mm delta på olika arenor och driva frågorna om hur civilsamhället kan få ökat inflytande över den gestaltade livsmiljön.

Genomförda och pågående utställningar och projekt har haft ekonomiskt stöd från:

  • Konstnärsnämnden
  • Kulturbryggan
  • Stockholm Stad – kultur / Liljevalchs Konsthall
  • Gibca – Göteborgs internationella konstbiennal
  • Röda Stens Konsthall, Göteborg
  • Bostadsbolaget Göteborg
  • Hyresgästföreningen Göteborg
  • Göteborg Stad – Kultur

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *