Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Debattartikel i GT 28 maj 2020: Förvandla Götaälvbron till den nya Parkbron.

Med anledning av trafiknämdens möte den 28 maj så svarar vi på trafikkontorets förslag till beslut att inte genomföra Parkbron. Tyvärr så gick politikerna på trafikkontorets förslag till beslut.

Artikeln:

Gör som i New York och skapa en ny park i stället för att riva Götaälvbron. Därför startar vi en vänförening för organisering. Det behövs ingen ombyggnad av bron för 400 miljoner, skriver arkitekterna Tomas Lundberg och Ola Nylander om Götaälvsbron.

 I höstas bildades Facebookgruppen ”Omvandla Götaälvbron till grön stadspark” som i dag har över 10 000 medlemmar. Genom ett Göteborgsförslag togs frågan upp i trafiknämnden där trafikkontoret nu har gjort ett tjänsteutlåtande som vi här vill bemöta.

Vi anser att frågan om att bevara Götaälvbron som park inte kan ses som ett simpelt trafikärende hos Trafikkontoret, eller deras underhållsavdelning. Att bevara Götaälvbron måste ses som en viktig policyfråga för kommunstyrelsen.

Trafikkontorets argument är att broöppningen är för smal och måste breddas från 19,5 meter till nya Hisingsbrons 30 meter är svåra att begripa, då bron fungerat med hög säkerhet i drygt 80 år. Det behövs ingen ombyggnad för 400 miljoner. Båtarnas manöversäkerhet har dessutom radikalt ökats under dessa 80 år. 

För att svara upp mot nya Hisingsbrons bredd måste ledverk och sex slussar i farleden till Vänern byggas om. Det är en så enorm investering att Uddevallakanalen kan bli aktuell i stället. Redan en bit uppströms finns de två Marieholmsbroarna med ett ledverk som har 19,5 meter bredd.   

Det är ingen hemlighet att Götaälvbrons underhåll är eftersatt. Men man river inte en bro av den orsaken. I stället måste man förbättra underhållet och laga den. En park utgör en mindre belastning då vibrationer från tung trafik som spårvagnar försvinner. De utredningar av expertis som tidigare gjorts gäller en trafikerad bro. 

Experter från Chalmers kom redan 2014 fram till att de påbyggnader som gjordes under 1950-talet med yttre körfält är det stora problemet. Ta bort dom och bron återfår sitt forna utseende och kan stå ytterligare många år och även broklaffen kommer att fungera bättre. 

Det finns i dag en budget för att riva hela bron. Använd i stället budgeten för underhåll och riv de yttre körfälten samt påfartsramperna för att ge plats för stadskvarter.

Götaälvbron är en viktig del av Göteborgs historia. Andra städer vårdar sitt arv, som till exempel järnvägsbron High Line i New York City, numera en av stadens mest populära turistmål. Tusentals besökare väljer att lägga en halv dag av sitt NYC-besök på att vandra i den park som skapats längs med järnvägsbron. The High Line har dessutom varit en katalysator för en stark ekonomisk utveckling av West Side på Manhattan. Stråket har också blivit en välkommen grön oas för New York-borna. Med inspiration från High Line planerar vi nu att starta en vänförening för finansiering och organisering. 

Vi vill här jämföra olika planerade projekt inför 400-års jubiléet i centrala Göteborg samt kostnader:

Ett omtag gjordes av ekonomiska skäl med planeringen av Frihamnen. Jubileumsparken i den första planen fungerade mindre bra och var ett hinder för att utveckla bostäder vid vattnet. Nu finns möjlighet att flytta delar av den överstora parken, och dess budget, för att skapa ikonen Parkbron. Därmed frigörs yta till fler bostadskvarter och på så sätt intäkter för Göteborgs Stad. 

Linbanan över Göta älv är nedlagd av ekonomiska skäl. Den hade ett symbolvärde för att knyta staden samman staden över älven. Men det innebär också att delar av budget kan läggas på Parkbron i stället – en faktisk förbindelse mellan Hisingen och innerstaden. 

Skeppsbron är en långbänk precis som Frihamnen och dras med stora förluster. Ett rekorddyrt parkeringsgarage för 700 miljoner ska investeras och i och med ett överstort kajstråk är notan långt över miljarden. 

Nästa år firar Göteborg sitt 400-årsjubileum. Inte mycket av den stora satsningen Älvstaden kommer stå färdigt till jubileet. Men mitt i ”Älvstaden” mellan historia och en hållbar framtid, står Götaälvbron. Lyft frågan till kommunledningen och lägg ihop budgetar från olika stuprörsförvaltningar. Låt Götaälvbron som park bli en del av jubileumsfirandet. Det stärker Göteborgs profil som en ”hållbar stad, öppen för världen.” 

 Tomas Lundberg    Arkitekt SAR MSA, Folkstaden 

 Ola Nylander     Arkitekt SAR MSA, professor Chalmers

 

Länk till artikel i GT 28 maj 2020

 


Aktuellt

Hur blir 2022?

ECRN är ett projekt som ska skapa mötesplatser och utveckla tak. Men för 2021 och 2022 är det ovisst pga Covid. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas och arbeta tillsammans för att skapa kultur- och konstprojekt samt fler gröna tak för ett bättre klimat i våra städer? Just nu gäller det att[…] Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

European Creative Rooftop Network – ECRN

15 - 35% av Europas urbana landskap är underutnyttjat och bortglömt: taklandskapet. Nio olika städer ska främja och bidra till ett större användande av taken: kulturmiljöer och nya mötesplatser, tillgängliga gemensamma rum, kreativa lab för energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulära ekonomi-projekt. Samverkanspartners är Faro stad/Portugal, Barcelona/Spanien, Belfast/Storbritannien, Antwerpen/Belgien, Amsterdam/Nederländerna, Rotterdam/Nederländerna, Chemnitz/Tyskland, Nicosia/Cypern och Göteborg/Sverige. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Folkstaden – Kooperativ Hyresrättförening

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad.  Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi  och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten.   Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

NYA HEDEN I GÖTEBORG

Vy från sydost över Heden Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →