Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Döden – en utställning om livet

Liljevalchs_Doden_Affisch_700x1000_HR-page-001web

Välkomna på invigning fredag den 3 juni kl 15 – 17 i Galärvarvsparken intill Vasamuseet på Djurgården. Utställningen pågår 4 juni till 4 september 2016.

Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icenscensättning av infopaviljongen – Caput Mortuum (se Bilder från Döden – en utställning om livet).

Våra begravningsplatser präglas av likformighet och stränga regler även om nya gravskick växer fram. Är det dags att tänka annorlunda kring våra minnesplatser? I Galärvarvsparken presenterar nio konstnärer verk med relation till döden, graven, minnen och riter.

Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers (Lars Bergström, Stefan Karlsson, Tomas Lundberg, Cecilia Runesson) gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader i utformning och bruk som de sett i Sverige och andra länder.
Diskussioner med Liljevalchs landade så småningom i sommarens utomhusutställning, ett resultat som också ger Liljevalchs möjlighet att trots renovering av konsthallen kunna visa intressant konst för såväl stockholmare som tillresta.

Kan begravningsplatsen bli en levande park? Kan platserna där vi minns våra döda vara mer integrerade i stadsplaneringen och i vardagslivet? Kan man anlägga lekplatser på begravningsplatser? För vem är graven egentligen till i dag? Kan konstnärer utvidga begreppen runt livet, döden och den sista vilan?
Sådana frågor diskuterades i arbetsgruppen inför urvalet av nio konstnärer ur olika generationer; här finns de som tidigare närmat sig de aktuella frågeställningarna och de som nu beträder ny mark.

De medverkande konstnärerna är Gunilla Bandolin, Stockholm, Veronica Brovall, Berlin, Leif Elggren, Stockholm, Anna Koch, Stockholm, Berit Lindfeldt, Göteborg, Mandana Moghaddam, Göteborg, Sonja Nilsson, Berlin, Björn Perborg, Göteborg och Ulrik Samuelson, Stockholm.
Arbetsgruppen består av Stefan Karlsson, projektledare, curator och konstnär, Lars Bergström, curator och konstnär, Tomas Lundberg, curator och arkitekt, Cia Runesson, curator och skådespelare, Petter Hauffman, curator och landskapsarkitekt samt Pia Kristoffersson, katalogredaktör och Lars Fuhre, grafisk formgivare.

Utställningen invigs den 3 juni kl 15 av kultur- och stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) och Liljevalchs chef Mårten Castenfors. Verken är placerade på gräsmattan mellan Vasamuseet, Nordiska museet och Junibacken, och i centrum av det cirkelformade utställningsområdet finns en öppen yta med ett solur.
Liljevalchs infokiosk håller öppet varje dag under utställningsperioden (utom 24-26 juni) kl. 12–16. Där kan man köpa katalog, låna eller paraply vid regniga seminarier, och låna hörlurar till det ljudverk som ingår i utställningen. En av Liljevalchs konstvärdar presenterar utställningen varje dag kl. 13.

”Sommarsamtal om döden” ordnas 18 och 30 augusti – stilla samtal i bersån med en filosof, en manusförfattare, en präst.Moderator är Cia Runesson. Samtalen äger rum i utställningens mitt, startar kl. 17 och varar cirka 30-40 minuter.
På programmet står dessutom 7 juni en dag med presentation av förslaget till ny begravningsplats på Järvafältet samt 21 juni en inbjudan att dansa Dödspolska och att lära mer om folkdansens förhållande till döden.
Barnpedagogisk verksamhet ordnas i samarbete med Junibacken. Material kan hämtas i infokiosken.

 

Mer info: http://www.liljevalchs.se/ut…/doden-en-utstallning-om-livet/


Aktuellt

Intresseanmälan i höst

Folkstaden har under 2019 utvecklat och registrerat en ny plattform för byggkooperativ. Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening kommer nu snart att lanseras på olika sätt. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden Kooperativa Hyresrättsförening – lansering nu snart!

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →