Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.


Döden – en utställning om livet

Välkomna på invigning fredag den 3 juni kl 15 – 17 i Galärvarvsparken intill Vasamuseet på Djurgården. Utställningen pågår 4 juni till 4 september 2016. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen som initierat och planerat utställningen […] Mer →


Ny bok och artikel i Arkitekten: Omforma

Magdalena Forshamn/Folkstaden ingår i arbetgruppen kring projektet Omforma. Intervjuer i projektet Omforma visar att ålder, klass, etnicitet och kön påverkar bilden av den ”ideale designern”. Normen upprätthålls genom att de som fördelar jobb, […] Mer →


Folkstaden visar visionen Nya Heden med byggkooperativ på mässan.

En ny rörelse växer fram. Sveriges första byggemenskapsmässa i Göteborg. Vi visade vår vision Nya Heden med illustration av en enkel skelettplan där Göteborgs stad därefter kan markanvisa olika tomter till ett flertal olika byggkooperativ och […] Mer →


Folkstaden deltar i Gbg Byggemenskapsmässa

Besök oss på Sveriges första Byggmenskapsmässa nu på torsdag den 17:e september kl. 16 – 20. Plats Kajskjul 113 i Frihamnen. Gratis! Folkstaden är en av 30 utställare. Samtidigt pågår Göteborgs Stadstriennal 16:e – 19:e sept. Tag […] Mer →


Vernissage: Gyllene Tider – kulturarbetarnas seniorboende med konstcafé, dagcenter och utställning.

  På Galleri PS arrangerar Folkstaden ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015 tillsammans med Stefan Karlsson. Gyllene Tiders medlemmar är inbjudna att ställa ut sina konstverk, varav 54 tackade ja. Folkstaden […] Mer →


”Hemma På Vår Gata” visas i Varberg

Utställningen som Folkstaden producerat- Hemma på vår gata visas i Varberg på Makerspace i Rådhuset vid torget. Utställningen har visats under perioden 15 mars –  30 augusti 2015. En utställning om dialog vilken är en del i det  pågående […] Mer →


Byggskylten på Heden

    Folkstaden jobbar vidare under 2015 med de som anmälde intresse för byggemenskaper på Nya Heden genom vår byggskylt och andra medier. Byggskylten som satt uppe i drygt två månader visar vår  vision  över Nya Heden och kontakt för […] Mer →


Folkstaden håller workshop om byggemenskaper

Under Bostadsvrålet höll Folkstaden en workshop. Fokus låg på byggemenskaper. Workshoppen var en slags övning i matchmaking och utgick från Nya Heden projektet som plats där deltagarna fick skissa i bild och text om hur de ville bo. Det hela […] Mer →


Pennypodden intervjuar Folkstaden

Mattias Axelsson och Daniel Carlenfors vid Pennypodden intervjuar  Tomas Lundberg, arkitekt Folkstaden om vår verksamhet, om byggemenskaper, om nya planer för Heden och hur Göteborg kan utvecklas som stad ( 57 min). Pennypodden intervjuar  Tomas […] Mer →


Fasadprojektioner i Brunnsparken

Bildspel på fasad, flashmob med vrål och vi bjöd på pepparkakor med kaffe i Brunnsparken i centrala Göteborg. En del av Bostadsvrålets mer publika aktioner på stan där ett flertal organisationer samverkade. Folkstaden initierade idén och höll i […] Mer →

Aktuellt

Intresseanmälan i höst

Folkstaden har under 2019 utvecklat och registrerat en ny plattform för byggkooperativ. Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening kommer nu snart att lanseras på olika sätt. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden Kooperativa Hyresrättsförening – lansering nu snart!

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →