VERNISSAGE lördag 7 mars – Välkommen !

 

Välkommen på VERNISSAGE lördag 7 mars 13 -17. Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – en utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars – söndag 22 mars 2020. Öppettider: tisdag – söndag kl 13 – 17, måndagar stängt. Adress: Gathenhielmska Huset, Stigbergstorget 7, Göteborg.

Ompröva beslutet att riva Götaälvbron. Utveckla den till park med aktiviteter och koloniträdgårdar. Den kommer bli en unik ikon för ett kreativt och grönt Göteborg med en vacker vy över staden. Trafiknämnden tar upp frågan den 26 mars.

Idag talas det mycket om återbruk och cirkulär ekonomi som viktig del av ett hållbart samhällsbygge. Att riva gamla Götaälvbron är ett beslut i rakt motsatt riktning.
Det har gått slentrian i ikonbyggnader där städer tävlar mot varandra med friliggande  nybyggda bakelser. Kanske behöver vi ett nytt synsätt som både ger en ny tankeväckande gestalt samt en social design leder till nytt sätt att organisera och samverka mellan olika aktörer. Det kan vara, föreningar inom odling mm, kulturliv, näringsliv, Gbg Stad, VG-regionen m fl.

Ett flertal arkitekter och andra har tidigare presenterat idén om en parkbro utan gehör från politiker och tjänstemän. Tex planeraren Maria Strandberg 2010, arbetsgruppen Kulturstaden (20 verksamma inom kultur) 2012, Sweco 2015 och Dreem arkitekter 2015.

Utställningen är mer diskuterande och visar skisser om användning och gestaltning av Götaälvbron t ex hur bron tar mark i stadskvarter på båda sidor om Göta Älv. Alltså inget färdigt förslag. Den visar också några foton från Götaälvbrons historia fram till vår tid samt en kort presentation av andra som visat fram idén parkbro.
Vi bjuder också in besökare till att på plats komma med idéer i enkla skisser i text o bild om vår framtida gröna bro med aktiviteter. Det hela visas upp på en vägg i utställningen under en Finissage – en festlig avslutning av utställningen söndag den 22 mars. Välkomna!
Utställningen är mer diskuterande och visar skisser om användning. En rad YouTube videos visar på internationell inspiration som t ex High Line park i New York.
Utställningens skisser vill också visa på ett annat sätt att presentera förslag än de idag dominerande 3D bilderna .

Idag finns en Facebookgrupp som stödjer förslaget med ca 3600 medlemmar. Länk: https://www.facebook.com/groups/405339280409860/

Länk till artikel GP-debatt 25 oktober 2019 av Tomas Lundberg, Folkstaden:
https://www.gp.se/debatt/riv-inte-g%C3%B6ta%C3%A4lvbron-g%C3%B6r-om-den-till-en-park-1.19534527

Trafiknämnden tar upp frågan den 26 mars efter inlämnat Göteborgsförslaget som fick 678 röster. Nr 977, Riv inte Götaälvbron, gör om den till grön park.

Därför vill vi framföra till  politikerna i Trafiknämnden:

Ompröva beslutet att riva en del av vår historia. Omvandla Götaälvbron till park med aktiviteter och koloniträdgårdar. Den kommer bli en unik symbol för ett kreativt och grönt Göteborg med en vacker vy över staden.
Idag talas det mycket om återbruk och cirkulär ekonomi som viktig del av ett hållbart samhällsbygge. Att riva gamla Götaälvbron är ett beslut i rakt motsatt riktning.
Som ett första steg bör en utredning startas om Götaälvbrons livslängd och kostnader för underhåll med användningen park för gående. Den tidigare utredningen om Götaälvbrons livslängd och rekommendationer (2004 och 2012) gällde en trafikerad bro och viadukterna.

Ompröva vattendomen. En påkörningsrisk har funnits sen bron byggdes 1939. Idag samverkar broöppning med de två Marieholmsbroarna 2 km uppströms. Den nya Hisingsbron kan samverka med Götaälvbrons broöppning. Ledverket för de två broarna blir då lika långt som för Marieholmsbroarna. Göteborg behöver sina broar för att binda ihop centrum och Hisingen.

 

Bilder från utställningen i Gathenhielmska Huset:

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *