Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

VERNISSAGE lördag 7 mars – Välkommen !

 

Välkommen på VERNISSAGE lördag 7 mars 13 -17. Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – en utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars – söndag 22 mars 2020. Öppettider: tisdag – söndag kl 13 – 17, måndagar stängt. Adress: Gathenhielmska Huset, Stigbergstorget 7, Göteborg.

Ompröva beslutet att riva Götaälvbron. Utveckla den till park med aktiviteter och koloniträdgårdar. Den kommer bli en unik ikon för ett kreativt och grönt Göteborg med en vacker vy över staden. Trafiknämnden tar upp frågan den 26 mars.

Idag talas det mycket om återbruk och cirkulär ekonomi som viktig del av ett hållbart samhällsbygge. Att riva gamla Götaälvbron är ett beslut i rakt motsatt riktning.
Det har gått slentrian i ikonbyggnader där städer tävlar mot varandra med friliggande  nybyggda bakelser. Kanske behöver vi ett nytt synsätt som både ger en ny tankeväckande gestalt samt en social design leder till nytt sätt att organisera och samverka mellan olika aktörer. Det kan vara, föreningar inom odling mm, kulturliv, näringsliv, Gbg Stad, VG-regionen m fl.

Ett flertal arkitekter och andra har tidigare presenterat idén om en parkbro utan gehör från politiker och tjänstemän. Tex planeraren Maria Strandberg 2010, arbetsgruppen Kulturstaden (20 verksamma inom kultur) 2012, Sweco 2015 och Dreem arkitekter 2015.

Utställningen är mer diskuterande och visar skisser om användning och gestaltning av Götaälvbron t ex hur bron tar mark i stadskvarter på båda sidor om Göta Älv. Alltså inget färdigt förslag. Den visar också några foton från Götaälvbrons historia fram till vår tid samt en kort presentation av andra som visat fram idén parkbro.
Vi bjuder också in besökare till att på plats komma med idéer i enkla skisser i text o bild om vår framtida gröna bro med aktiviteter. Det hela visas upp på en vägg i utställningen under en Finissage – en festlig avslutning av utställningen söndag den 22 mars. Välkomna!
Utställningen är mer diskuterande och visar skisser om användning. En rad YouTube videos visar på internationell inspiration som t ex High Line park i New York.
Utställningens skisser vill också visa på ett annat sätt att presentera förslag än de idag dominerande 3D bilderna .

Idag finns en Facebookgrupp som stödjer förslaget med ca 3600 medlemmar. Länk: https://www.facebook.com/groups/405339280409860/

Länk till artikel GP-debatt 25 oktober 2019 av Tomas Lundberg, Folkstaden:
https://www.gp.se/debatt/riv-inte-g%C3%B6ta%C3%A4lvbron-g%C3%B6r-om-den-till-en-park-1.19534527

Trafiknämnden tar upp frågan den 26 mars efter inlämnat Göteborgsförslaget som fick 678 röster. Nr 977, Riv inte Götaälvbron, gör om den till grön park.

Därför vill vi framföra till  politikerna i Trafiknämnden:

Ompröva beslutet att riva en del av vår historia. Omvandla Götaälvbron till park med aktiviteter och koloniträdgårdar. Den kommer bli en unik symbol för ett kreativt och grönt Göteborg med en vacker vy över staden.
Idag talas det mycket om återbruk och cirkulär ekonomi som viktig del av ett hållbart samhällsbygge. Att riva gamla Götaälvbron är ett beslut i rakt motsatt riktning.
Som ett första steg bör en utredning startas om Götaälvbrons livslängd och kostnader för underhåll med användningen park för gående. Den tidigare utredningen om Götaälvbrons livslängd och rekommendationer (2004 och 2012) gällde en trafikerad bro och viadukterna.

Ompröva vattendomen. En påkörningsrisk har funnits sen bron byggdes 1939. Idag samverkar broöppning med de två Marieholmsbroarna 2 km uppströms. Den nya Hisingsbron kan samverka med Götaälvbrons broöppning. Ledverket för de två broarna blir då lika långt som för Marieholmsbroarna. Göteborg behöver sina broar för att binda ihop centrum och Hisingen.


Aktuellt

Hur blir 2021?

Ett projekt som ska skapa mötesplatser utomhus, det ligger i tiden. Men 2021 är oviss. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas för att arbeta tillsammans? Just nu gäller det att ha både B-planer och C …. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

European Creative Rooftop Network – ECRN

15 - 35% av Europas urbana landskap är underutnyttjat och bortglömt: taklandskapet. Nio olika städer ska främja och bidra till ett större användande av taken: kulturmiljöer och nya mötesplatser, tillgängliga gemensamma rum, kreativa lab för energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulära ekonomi-projekt. Samverkanspartners är Faro stad/Portugal, Barcelona/Spanien, Belfast/Storbritannien, Antwerpen/Belgien, Amsterdam/Nederländerna, Rotterdam/Nederländerna, Chemnitz/Tyskland, Nicosia/Cypern och Göteborg/Sverige. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Folkstaden – Kooperativ Hyresrättförening

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad.  Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi  och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten.   Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →