Socialt Byggande, konferens 19-20 sept på Chalmers

Folkstaden/Tomas Lundberg medverkar med ett inspel vid ett av seminarierna. Utgångspunkten är en debattartikel i GP den 22/7 som bland annat tar upp mindre byggaktörers dåliga förutsättningar samt förplanering med enkel stadsplan av kommunal mark.

Konferensen Socialt Byggande på Chalmers, Göteborg den 19-20 september 2019. Den tar upp nya och gamla former av socialt byggande, självbyggeri, byggemenskaper, bogemenskaper och andra inkluderande metoder i byggande och boende. Konferensen rymmer ett 60-tal programpunkter, paneldiskussioner och presentationer av inspirerande initiativ och genomförda projekt.

Länk: www.socialtbyggande.se

 

Länk artikel GP debatt 22/7 2019 av Folkstaden:

https://www.gp.se/debatt/l%C3%A5t-inte-en-gigantisk-utredning-bromsa-bostadsbyggandet-1.16409664

 

 

 

 

 

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *