Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Vi skriver debattartikel: Bevara och bebygg Skanstorget

 

Artikel i ETC Göteborg Debatt 13 dec om aktuella Skanstorget – Bevara och bebygg Skanstorget – utveckla Skanstorget till en attraktiv mötesplats genom att både bevara och bebygga det. Stoppa och gör ett omtag i den process som nu leder till att bygga bort Skanstorget

Länk : https://goteborg.etc.se/debatt/bevara-och-bebygg-skanstorget

Artikeln:

Bevara och bebygg Skanstorget.

Utveckla Skanstorget till en attraktiv mötesplats genom att både bevara och bebygga det. Stoppa och gör ett omtag i den process som nu leder till att bygga bort Skanstorget.

Politikerna följde inte stadsbyggnadskontorets rekommendationer utan gick vidare för att bygga bort Skanstorget. Det är svårt att förstå hur Jahja Zeqirajs (D) och andra politiker tänker när de därefter arrangerar en folkomröstning om tre snarlika förslag att bebygga torget. Greppet med direktdemokrati blir istället en form av manipulation. Nu finns en folkopinion för att bevara torget.

I vår tid av bostadsbrist stressas byggbar mark fram, som här på ett historiskt torg. Som bekant finns det åtskilliga hektar central mark i form av grusplaner kring Göta Älv att bygga på – Frihamnen, Backaplan, Gullbergsvass, Södra Älvstranden. Det råder idag också en fascination för onödigt hög exploatering och ett pojkaktigt gillande av häftiga höghus. Det syns i de planer som tagits fram under senare år i Göteborg. Frågan är om det kommer bli miljöer att bo och leva i ?

Vi förtjänar något bättre än den vindpinad parkeringsplats som Skanstorget är idag. Utveckla ett koncept som tidigare varit uppe för diskussion – bevara och bebygg Skanstorget för att skapa en attraktiv mötesplats.

När saluhallen byggdes 1915 var Skanstorget en betydande marknadsplats som motiverade storleken. Idag behövs det ett tillskott av lokaler som gör torget attraktivt och bullret från Övre Husargatan bör avskärmas. En byggnad i flera plan längs gatan får mot Skanstorget en attraktiv solsida på eftermiddagen. Bottenplan  kan innehålla såväl saluhall, matbutik, restauranger som lokaler för kultur och fritid och i övre plan lokaler för universitet och bostäder. Torget kan ha en förebild i Hagaplan med sina stora grusade ytor och grönska. Här kan marknader och event arrangeras samt plats ges för vardagsliv med lek och boulespel. De omgivande stenlagda gatorna kan utformas med många tvärställda p-platser. Mot Övre Husargatan kan även ett mindre triangulärt torg – Skansplatsen – bli lika attraktivt som det närliggande Sveaplan.

Idag är Skansen Kronan en stor turistattraktion i Göteborg som också behöver en värdig entré och mötesplats.   

Behovet av antal parkeringsplatser måste omprövas och minskas betydligt.  Idag är det inte en norm att ha bil som det var hos en äldre generation. Den internationella trenden går mot bilfria gator men i Göteborg kramar vi istället p-platser.

Det är ofta här ekonomin spricker när man planerar med p-garage under jord som är mer än dubbelt så dyrt som parkeringshus ovan mark. Hitta istället andra nya p-lösningar i grannskapet och för Skanstorget.

En övergripande fråga som måste lyftas av våra politiker är vilka som ska betala för infrastruktur, gator och torg när vi utvecklar våra städer. Ska det aktuella byggprojektet bära hela kostnaden? Om inte, ska vi medborgare stå för en del med skatt på våra löner?  Eller skulle det inte vara motiverat att införa fastighetsskatten igen? Den värdeökningen som under år tillkommit fastigheter har grund i de investeringar som gjorts i gator, torg och parkeringshus.

Nu väntar en detaljplaneprocess över förslaget att helt bebygga Skanstorget. Det kan ta flera år av överklaganden som förmodligen leder fram till nej. Gör istället ett omtag nu och utveckla konceptet att bevara och bebygga Skanstorget. Då kan vi alla ta del av ett attraktivt grönt Skanstorget i en nära framtid.

 

Tomas Lundberg

arkitekt och konstnär, Folkstaden


Aktuellt

Hur blir 2021?

Ett projekt som ska skapa mötesplatser utomhus, det ligger i tiden. Men 2021 är oviss. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas för att arbeta tillsammans? Just nu gäller det att ha både B-planer och C …. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

European Creative Rooftop Network

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →