Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Kampen om renoveringar är inte jämlik

ETC DEBATT publicerad 2014-11-24

6820_fasad_hjallbo

Folkstaden skriver debattartikel tillsammans med andra organisationer som arrangerar Bostadsvrålet.

En dag dimper brevet ner. Brevet som meddelar att du är kallad till hyresnämnden. Din hyresvärd, som äger den lägenhet du bor i, är inte nöjd med att du har vägrat skriva under ombyggnadsintyget. Därför tar hen ärendet vidare till hyresnämnden – en instans som i mer än nio fall av tio dömer till fastighetsägarens fördel.

När en fastighet ska renoveras måste ägaren ha intyg från samtliga hyresgäster, som intygar att de godkänner renoveringen. De formulär som skickas ut innehåller aldrig något alternativ om du motsätter dig renoveringen, utan innehåller endast en rad att skriva under att du godkänner. För den som är stark nog att stå emot väntar en svårvunnen process i hyresnämnden.

Rädslan för vräkning och bostadsbrist, en för stor tilltro till att förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägare ska lösa problemet, känslan av maktlöshet och uppgivenhet, ibland tillsammans med språk- och kunskapsbrister är bara ett axplock av skäl som gör att protester mot hyreshöjningar tonas ner och människor antingen skriver under eller helt enkelt flyttar.

I Göteborg äger kommunen bostadsbolag som går med stora vinster. Trots det byggs inte allmännyttan ut för de grupper som inte kan betala de höga hyror vi nu ser på Friggagatan och Nya Kvillebäcken. Allmännyttan skulle kunna vara en motkraft mot en kommersiell fastighetsmarknad som präglas av spekulation och utträngning. Vi boende i Göteborg måste kunna kräva att allmännyttan tar sitt bostadspolitiska ansvar!

På Näverlursgatan, som nyligen har varit uppe i hyresnämnden, var det endast en hyresgäst som orkade stå emot det allmännyttiga bostadsbolaget Poseidons tilltänkta renoveringar med tillhörande hyreshöjningar. Avsaknaden av synligt motstånd och protester har tolkats som bevis för att de boende är nöjda. Detta trots det låga antalet hyresgäster som har tackat ja till att flytta tillbaka. Alla de som inte har råd med de kraftiga hyreshöjningarna och som därför tvingas bort från sina hem – vem tar ansvar för deras rätt till en bostad?

Kampen om renoveringar och de hyreshöjningar som följer är inte jämlik. Fastighetsägarna har miljardbelopp att tjäna på renoveringarna. En stamrenovering med tillhörande standardhöjning kan få upp hyrorna 30–60 procent. På andra sidan står hyresgästerna med rädsla för att förlora sina hem, utan ekonomiska resurser och ofta utan tillräcklig kunskap om lagar och regler för att kunna ta upp kampen.

För att kunna utgöra en stark motpart i kampen behöver vi gå samman. När boende på Pennygången genom gemensam mobilisering lyckas få Stena Fastigheter att omvandla alla rivningskontrakt till förstahandskontrakt är det en seger för det kollektiva kampen. Men inte heller på Pennygången lyckades de boende helt få Stena Fastigheter att backa. Hyreshöjningen landar på i snitt 720 kronor för att de boende ska ha fungerande badrum.

Det är vikten av den kollektiva kampen som gör att vi samlas till konferensen Bostadsvrålet här i Göteborg den 22–23 november. Temat för konferensen är ”Allmännyttan 2.0” och sätter fokus på allmännyttans roll och ansvar i bostadsförsörjningen. Bara genom att träffas och lära oss av varandra kan vi bli starkare i framtiden. Tillsammans ska vi kämpa för en allmännytta till allmän nytta.

Allt Åt Alla Göteborg

Monica Kvarnströn
Nätverket Pennygångens Framtid

Daniel Carlenfors
Pennypodden

Mahasti Hashemiehs
Boende på Näverlursgatan

Tomas Lundberg och Magdalena Forshamn
Folkstaden

Maria Ilves
ledamot av hyresgästföreningen västra Göteborg


Aktuellt

Hur blir 2021?

Ett projekt som ska skapa mötesplatser utomhus, det ligger i tiden. Men 2021 är oviss. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas för att arbeta tillsammans? Just nu gäller det att ha både B-planer och C …. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

European Creative Rooftop Network – ECRN

15 - 35% av Europas urbana landskap är underutnyttjat och bortglömt: taklandskapet. Nio olika städer ska främja och bidra till ett större användande av taken: kulturmiljöer och nya mötesplatser, tillgängliga gemensamma rum, kreativa lab för energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulära ekonomi-projekt. Samverkanspartners är Faro stad/Portugal, Barcelona/Spanien, Belfast/Storbritannien, Antwerpen/Belgien, Amsterdam/Nederländerna, Rotterdam/Nederländerna, Chemnitz/Tyskland, Nicosia/Cypern och Göteborg/Sverige. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Folkstaden – Kooperativ Hyresrättförening

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad.  Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi  och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten.   Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →