Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Debattartikel: Riv inte Götaälvbron – gör om den till en park! 25 oktober 2020

Debattartikel i GP 25 oktober av Folkstaden/Tomas Lundberg. Riv inte Götaälvsbron – gör om den till park.  Samtidigt lämnade vi in ett Göteborgsförslag som nu har ca 650 röster. Därmed tar politikerna upp frågan igen. Artikeln har fått stor uppmärksamhet och nu är en Facebookgrupp bildad som växer så det knakar, nu drygt 3500 medlemmar som stöder och följer förslaget.

Länk till debattartikel:  Riv inte Götaälvsbron – gör om den till park.

Artikeln i GP Debatt 25 oktober 2020:

Riv inte Götaälvbron – gör om den till en park

Ompröva beslutet att riva Götaälvbron. Utveckla den till park och koloniträdgårdar. Den kommer bli en unik ikon för ett kreativt och grönt Göteborg med en vacker vy över staden, skriver arkitekten Tomas Lundberg.

Just nu byggs den nya bron över älven intill den gamla Götaälvbron, vars rivning nu planeras. Men varför riva en unik bro i klassisk stålkonstruktion från 1930-talet? Behåll den gamla Götaälvbron bredvid den nya bron. Göta Älv är en barriär i Göteborg som behöver överbryggas på flera olika sätt längs älven. Med en ny användning som offentlig park och koloniträdgårdar samt plats för skulpturutställningar kommer bron att bli en unik plats för både Göteborgare och turister under sommarhalvåret. Den här idén har framförts tidigare genom åren av ett flertal arkitekter bland annat av föreningen Arkitekturens hus men tyvärr verkar förslaget inte fått gehör bland våra tjänstemän och politiker.

Tvivelaktigt beslut

Om brons skick råder delade meningar. Arkitekt och professor Ola Nylander har i tidigare artiklar om att bevara en trafikerad Götaälvbro citerat Robert Kliger, professor i konstruktionsteknik på Chalmers. Han har undersökt bron och hävdar att den är i bra skick och med rätt åtgärder kan hålla hur länge som helst. Trafikkontoret hävdar däremot att stålet är uttjänt och bron bör rivas.

I dag talas det mycket om återbruk och cirkulär ekonomi som viktig del av ett hållbart ekologiskt samhällsbygge

I dag talas det mycket om återbruk och cirkulär ekonomi som viktig del av ett hållbart ekologiskt samhällsbygge. Vi har också erfarenheter av rivningsraseri som tidigare utplånat hela stadsdelar i Göteborg. Samtidigt finns det i dag ett nyvaknat intresse för stadsodling och parkers betydelse i våra städer. Att riva gamla Götaälvbron är ett beslut i rakt motsatt riktning.

Flera lyckade exempel

Internationellt finns i dag liknande initiativ som genomförts och blivit attraktiva besöksmål för turister och medborgare. I New York finns High Line Park som utvecklats under senare år från en upphöjd järnväg på Manhattan till ett cirka tio meter brett och 1,4 kilometer långt parkstråk. Den är likt Götaälvbron en unik stålkonstruktion från 1930-talet. Från början var parkidén ett lokalt initiativ men med hjälp internationella arkitekter fick förslaget stor publicitet och kunde genomföras.

I New York finns High Line Park som utvecklats under senare år från en upphöjd järnväg på Manhattan till ett cirka tio meter brett och 1,4 kilometer långt parkstråk

Intressant i sammanhanget är också Frihetsbron i Budapest som under en tid var avstängd för reparationer. Bron förvandlades då till en populär samlingsplats med en rad aktiviteter som konserter, picknick, yoga med mera. I dag stängs trafiken på bron av då och då under perioder för olika publika arrangemang.

I London har under senare år ett förslag presenterats om att bygga en ny bro över Themsen med en offentlig park för fotgängare. Gestaltningen av den nya parkbron fick stor uppmärksamhet i internationella medier men tyvärr verkar projektet id ag nedlagt då en nybyggd bro blev en allt för stor investering.

Satsa på en hållbar lösning

I Göteborg finns redan Götaälvbron, en fullt fungerande befintlig bro som bara väntar på att ges en grön gestaltning. Vad kommer bara rivningen av bron att kosta?

Bron är cirka 30 meter bred och ger utrymme både till en offentlig park och gångstråk med vy över älven i väster. Parken kan ha ett tema med växtlighet från det bohuslänska landskapet. Det är inte en optimal plats för odling med sitt vindutsatta läge men det finns lösningar på det. På östra delen av bron kan även en kooperativ förening organisera odlingar med kolonilotter och växthus. Genom upplåtelseinsatser och hyror för kolonilotter bidrar föreningen ekonomiskt till finansieringen av parkbron.

Parken kan ha ett tema med växtlighet från det bohuslänska landskapet

Större delen av de långa påkörningsramperna föreslås rivas och brons fästen vid älven inordnas i den framtida bebyggelsestrukturen. Broöppningen kan ersättas med en enklare konstruktion samt med nya trappor eller hiss når fotgängare den nya parkbron.

Om drygt ett år går genomförandetiden ut för gällande detaljplan. Då är det möjligt att göra en planändring och bevara bron. Det är hög tid för att ompröva beslutet att riva bron och inse de kvaliteter Göteborg går miste om. Gör om Götaälvbron till en offentlig park med odlingar. Parkbron kommer bli en välbesökt och unik symbol för ett kreativt och grönt Göteborg!

Tomas Lundberg, arkitekt SAR MSA, Folkstaden

 

 


Aktuellt

Hur blir 2022?

ECRN är ett projekt som ska skapa mötesplatser och utveckla tak. Men för 2021 och 2022 är det ovisst pga Covid. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas och arbeta tillsammans för att skapa kultur- och konstprojekt samt fler gröna tak för ett bättre klimat i våra städer? Just nu gäller det att[…] Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden är partner i European Creative Rooftop Network – ECRN

15 - 35% av Europas urbana landskap är underutnyttjat och bortglömt: taklandskapet. Nio olika städer ska främja och bidra till ett större användande av taken: kulturmiljöer och nya mötesplatser, tillgängliga gemensamma rum, kreativa lab för energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulära ekonomi-projekt. Samverkanspartners är Faro stad/Portugal, Barcelona/Spanien, Belfast/Storbritannien, Antwerpen/Belgien, Amsterdam/Nederländerna, Rotterdam/Nederländerna, Chemnitz/Tyskland, Nicosia/Cypern och Göteborg/Sverige. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Folkstaden – Kooperativ Hyresrättförening

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad.  Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi  och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten.   Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

NYA HEDEN I GÖTEBORG

Vy från sydost över Heden Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →