Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Välkomna på vernissage torsdag 7:e september 2017 kl 19.30 – 23.00! Gibca Extended.

Infobild_Molnet_Molnkatedralen_Folkstaden_web

Molnkatedralen av Folkstaden. Installation med filmade projektioner på molnet. Plats: gården Gatenhjelmska Ateljéerna.

Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen.

DJ under kvällen: Javier Umazabal.

Vernissagekvällen är ett samarrangemang av Folkstaden, Njurmännen, La Vaca Loca Event samt Ateljéföreningen Solen/Gatenhielmska ateljéerna.

MOLNKATEDRALEN
en del av Folkstadens horisonter
ÖPPET varje torsdag mellan 7 sept till 12 okt 19.30 -22.00 med workshop 17.00- 19.00
FINISSAGE Kulturnatta Fredag 13 oktober 19.30 – 23.00

Folkstaden visar egna inledande skisser på molnet av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och kollaborativt samhälle. Det är en del av projektet Scenario för samskapande, vilket är finansierat av Kulturbryggan.

Den nyliberala globaliseringen accelererar mot bergväggen. Vem tar smällen? Inte vi! Dom! skriker högerpopulisterna, och lägger in backen. Liberaler och vänstern vill köpa ny bil för det ökar säkerheten och tillväxten. Sen kan de svaga få råd med de starkas plats. Som nog blivit ledig, för de starka kommer väl hoppa av i tid.

Sammanbitet men med obändig optimism bjuder Folkstaden in till arbetet för ett post-konsumistiskt och kollaborativt samhälle. På plats i Folkstadens molnkatedral finns förutom kooperativa modeller för byggande och ägande: stoff om nya sociala rörelser med religiösa anslag, bästsäljande shinto för post-konsumism och den naturliga odlingens praktiska kärleksetos. Välkommen att i samspel bygga vidare.

Workshops under utställningen handlar om individuella och samskapande funderingar, uppslag och undersökningar till ett kooperativt och post-konsumistiskt liv. Vi och intresserade skissar, klottrar, antecknar på tapeter (givna strukturer) för att sen testa i större skala i det offentliga rummet. (Bildprojektioner på övertrycksmolnet på gården).

FOLKSTADEN verkar för hållbar samhällsplanering och kvalitativt stadsbyggande, med särskilt fokus på bostäder, vidgat deltagande och post-konsumistisk kultur. Som idéburen organisation vill vi organisera alternativ för planering, byggande och ägande av bostäder där civilsamhället med ökad kulturell egenmakt kan förverkliga samhällets hållbarhetsmål.

Kontakt: hem@folkstaden.se

Pressbilder:

bild_Folkstaden_molnkatedralen

Molnkatedralen av Folkstaden

ukon_njurmannen_bild

På scen/musik: UKON/Njurmännen

djdelmar

Under kvällen: DJ del Mar

vernissagekort_molnet_2017

Vernissagekort

Finansiering från Kulturbryggan


Aktuellt

Intresseanmälan i höst

Folkstaden har under 2019 utvecklat och registrerat en ny plattform för byggkooperativ. Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening kommer nu snart att lanseras på olika sätt. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden Kooperativa Hyresrättsförening – lansering nu snart!

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →