bostadsvralet affisch

Folkstaden har varit med i planeringsgruppen för Bostadsvrålet som äger rum 22 – 23 november i Göteborg. Ett flertal organisationer medverkar. Välkomna!