Kampen om renoveringar är inte jämlik

ETC DEBATT publicerad 2014-11-24

6820_fasad_hjallbo

Folkstaden skriver debattartikel tillsammans med andra organisationer som arrangerar Bostadsvrålet.

En dag dimper brevet ner. Brevet som meddelar att du är kallad till hyresnämnden. Din hyresvärd, som äger den lägenhet du bor i, är inte nöjd med att du har vägrat skriva under ombyggnadsintyget. Därför tar hen ärendet vidare till hyresnämnden – en instans som i mer än nio fall av tio dömer till fastighetsägarens fördel.

När en fastighet ska renoveras måste ägaren ha intyg från samtliga hyresgäster, som intygar att de godkänner renoveringen. De formulär som skickas ut innehåller aldrig något alternativ om du motsätter dig renoveringen, utan innehåller endast en rad att skriva under att du godkänner. För den som är stark nog att stå emot väntar en svårvunnen process i hyresnämnden.

Rädslan för vräkning och bostadsbrist, en för stor tilltro till att förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägare ska lösa problemet, känslan av maktlöshet och uppgivenhet, ibland tillsammans med språk- och kunskapsbrister är bara ett axplock av skäl som gör att protester mot hyreshöjningar tonas ner och människor antingen skriver under eller helt enkelt flyttar.

I Göteborg äger kommunen bostadsbolag som går med stora vinster. Trots det byggs inte allmännyttan ut för de grupper som inte kan betala de höga hyror vi nu ser på Friggagatan och Nya Kvillebäcken. Allmännyttan skulle kunna vara en motkraft mot en kommersiell fastighetsmarknad som präglas av spekulation och utträngning. Vi boende i Göteborg måste kunna kräva att allmännyttan tar sitt bostadspolitiska ansvar!

På Näverlursgatan, som nyligen har varit uppe i hyresnämnden, var det endast en hyresgäst som orkade stå emot det allmännyttiga bostadsbolaget Poseidons tilltänkta renoveringar med tillhörande hyreshöjningar. Avsaknaden av synligt motstånd och protester har tolkats som bevis för att de boende är nöjda. Detta trots det låga antalet hyresgäster som har tackat ja till att flytta tillbaka. Alla de som inte har råd med de kraftiga hyreshöjningarna och som därför tvingas bort från sina hem – vem tar ansvar för deras rätt till en bostad?

Kampen om renoveringar och de hyreshöjningar som följer är inte jämlik. Fastighetsägarna har miljardbelopp att tjäna på renoveringarna. En stamrenovering med tillhörande standardhöjning kan få upp hyrorna 30–60 procent. På andra sidan står hyresgästerna med rädsla för att förlora sina hem, utan ekonomiska resurser och ofta utan tillräcklig kunskap om lagar och regler för att kunna ta upp kampen.

För att kunna utgöra en stark motpart i kampen behöver vi gå samman. När boende på Pennygången genom gemensam mobilisering lyckas få Stena Fastigheter att omvandla alla rivningskontrakt till förstahandskontrakt är det en seger för det kollektiva kampen. Men inte heller på Pennygången lyckades de boende helt få Stena Fastigheter att backa. Hyreshöjningen landar på i snitt 720 kronor för att de boende ska ha fungerande badrum.

Det är vikten av den kollektiva kampen som gör att vi samlas till konferensen Bostadsvrålet här i Göteborg den 22–23 november. Temat för konferensen är ”Allmännyttan 2.0” och sätter fokus på allmännyttans roll och ansvar i bostadsförsörjningen. Bara genom att träffas och lära oss av varandra kan vi bli starkare i framtiden. Tillsammans ska vi kämpa för en allmännytta till allmän nytta.

Allt Åt Alla Göteborg

Monica Kvarnströn
Nätverket Pennygångens Framtid

Daniel Carlenfors
Pennypodden

Mahasti Hashemiehs
Boende på Näverlursgatan

Tomas Lundberg och Magdalena Forshamn
Folkstaden

Maria Ilves
ledamot av hyresgästföreningen västra Göteborg

Posted in

,

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *