ECRN – residensprogram 2022 – Göteborg Amsterdam Barcelona

Folkstaden och Urban Konst/Gbg Konsthall är värdar för två konstnärsresidens på Frölunda Kulturhus i Göteborg. Under 1 september 2022 ska Kulturhuset inviga sin takterrass – ett nytt vidgat offentligt landskap. Residenskonstnärerna Franco Fasoli från Barcelona och Wes Mapes från Amsterdam ska producera två tillfälliga verk utifrån platsens specifika villkor.

KONST PÅ DET URBANA TAKLANDSKAPET

Städernas bortglömda taklandskap som utgör en stor del av Europas stadsområden står idag underutnyttjat. Mot bakgrund av ökad gentrifiering och ekonomisk rationalisering av staden undersöker residensprogrammet hur takytor kan undgå ödet att antingen utvecklas som kommersiella platser eller avgränsas till privata bostäder. Genom att bjuda in konstnärer att producera platsspecifika och processbaserade projekt på utvalda hustak, syftar residensprogrammet till att utforska nya sätt att aktivera och föreställa sig dessa utrymmen.

Projektet genomförs som en del av European Creative Rooftop Network (ECRN), ett nätverk av organisationer som arbetar för kreativt användande av hustak. Utöver Göteborg/Folkstaden genomförs residensprogrammet av åtta andra städer/aktörer inklusive Amsterdam och Barcelona där de Göteborgsverksamma konstnärerna Sara Lännerström och Mersiha messiha för sina residens. Till Göteborg kommer Wes Mapes från Amsterdam och Franco Fasoli från Barcelona.

Projektet finansieras av EU-programmet Kreativa Europa samt Kulturrådet.

Övriga städer i ECRN förutom Göteborg, Barcelona och Amsterdam är Faro, Belfast, Antwerpen, Rotterdam, Chemnitz, och Nicosia.

 

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *