Konstnärer i ECRN residensprogram 2022

Folkstaden/Göteborg samarbetar med Amsterdam och Barcelona inom ECRN residensprogram med sammanlagt sex konstnärer inom bild och performance. I Göteborg äger det rum på Frölunda kulturhus tak. Ett lokalt samarbete mellan Folkstaden, Frölunda Kulturhus och Göteborg Konsthall/Urban Konst.

FRANCO FASOLI

Baserad i Barcelona på residens i Göteborg – Frölunda Kulturhus tak under augusti/september 2022

Franco Fasoli, aka JAZ, (f. 1981, Buenos Aires, Argentina) är en av de mest uppmärksammade konstnärerna från den latinamerikanska gatukonstscenen under 90-talet och som gjorde entré på den globala scenen och i gallerivärlden utan att lämna gatan som underlag. Senaste decenniet har Fasolis konst präglats av de levande motsättningarna i de latinamerikanska samhällena, deras ritualer och eviga ostadighet. Flera former av individuell och kollektiv identitet i ständig friktion har blivit en del av den sociologiska ryggraden i hans arbete. Fasoli är van att tillgripa en bred bestiario som han använder som en metaforisk förevändning för att ställa politiska och sociala frågor. En av de mest slående aspekterna av hans arbete är utforskningen av material och skala i en ständig rörelse genom olika sammanhang: från storskaliga målningar i stadslandskapet till mindre verk i brons och papper.

Fasoli är en av årets vinnare av det prestigefyllda priset KONEX i Buenos Aires i kategorin offentlig konst. Han har skapat en rad offentliga konstverk och ställt ut i ett stort antal städer från Cape Town till New York. Numera bor han mellan Barcelona och Buenos Aires.

Instagram: @francofasolijaz

Hemsida: https://francofasoli.com/

WES MAPES

Baserad i Amsterdam på residens i Göteborg – Frölunda Kulturhus tak under september.

Wes Mapes (f. 1982, Oakland, USA) är en multimedia-konstnär med en mångfacetterad praktik som inkluderar måleri, skulptur, installation, musikalisk komposition och performance. Mapes skapar rumsliga verk som inbjuder till reflektion och kontemplation och hans arbete hämtar inspiration från en stor bredd av influenser från postkoloniala teorier, alternativa historiemodeller, matematik, lokalt utvecklade byggnadstekniker, modern arkitektur och panafrikansk identitet.

Mapes har ställt ut i solo- och grupputställningar i USA och Europa. Han har en BA i kommunikationsstudier från California State University, Long Beach och en MA i konst och design från Sandberg Institute, Amsterdam.

Instagram: @wesmapesstudio

Hemsida: https://sandberg.nl/graduation2019/wes-mapes

SARA LÄNNERSTRÖM

Baserad i Göteborg på residens i Amsterdam slutet av juli – början av augusti 2022

Sara Lännerströms konst mynnar ur ett ständigt flöde som bland annat kan ta sitt uttryck i teckning, film, performance, installation, text eller djurdräkter. Återkommande teman är naturen, djuren, det lantliga och hemtrevliga, där vildvuxna, ostyriga och eroderande krafter verkar hota ordning och avgränsningar.

Hennes senaste projekt är KRPM och Tellustemplet, båda tillfälliga/halvpermanenta offentliga skulpturer placerade på den stora parkeringen vid Backaplan i Göteborg. Lännerström bygger sina skulpturer mestadels av återvunnet material som trä, tegel eller kartong.

webbplats: saralannerstrom.com

 

MERSIHA MESSIHA

Baserad i Göteborg, New York, och Mostar. På residens i Barcelona 8-24 juli.

Hyllad som ”en märklig varelse som tänjer på gränserna för kroppsrörelser och definierar nya utrymmen för icke-verbal teater” (Irfan Hošić, konsthistoriker). mersiha messiha alias Mesihović eller Circuitdebris (f. i Mostar, Bosnien och Hercegovina) arbetar med kropp, ljud, improvisation, omedelbarhet och radikal fantasi som främsta kommunikationsmedel. Hennes forskning fördjupar den rörliga kroppens och de sociala strukturernas sammankoppling, rumsliga modaliteter i performance som bryter mot det binära förhållandet mellan sinne/kropp, natur/kultur, ande/material, och som avvecklar förtryckande strukturer och hegemoniska tankar.

 

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *