En kväll om tak på TaKeT!

En kväll om tak på tak!I Göteborg och ett flertal europeiska städer tas initiativ och program för att utveckla taklandskapet och därmed skapa attraktivare städer med hållbara mål och tillåtande miljöer. Kvällen innehöll ett flertal inlägg om t ex Frölunda kulturhus nya tak, Dance remainings erfarenhet av att använda offentliga platser och tak, utomhuskontor på tak, gröna väggar och utblickar till bland annat Barcelona och Rotterdam. Det var också plats-/rumsskapande laborationer av Dance remainings och Josefin Cederwall.
Kvällen var ett samarrangemang med Folkstaden och projektet European Creative Rooftop Network, finansierat av Kreativa Europa, Kulturrådet och Göteborgs Stad. I samverkan med BRG och Folkuniversitetet.
Det är bara en tidsfråga innan även taklandskapet är en stadsyta i kraftig konkurrens. Många städer och aktörer vill integrera såväl funktioner som medborgare och ett färgkodsystem har börjat etableras som planeringsverktyg (grönt/blått/gult/rött/svart/lila/grå). Flera städer har antagit en tak-policy. Fler monofunktionella områden ska inte vara ett alternativ, vi ska kombinera kulturarv och kulturella platser, tillgängliga gemensamma utrymmen, kreativa laboratorier och anläggningar för energieffektivitet, klimatanpassning och cirkulär ekonomi.
Projektet European Creative Rooftop Network (ECRN) består av nio partner i Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, ​​Belfast, Chemnitz, Faro, Göteborg, Nicosia och Rotterdam som i fyra år tillsammans ska främja och ta tillvara taklandskapet som i snitt utgör en tredjedel av den urbana ytan. Solpaneler, sedum och påbyggda bostäder är bra men det finns fler möjligheter, som tillsammans kan bidra till att lösa dagens stora utmaningar.
#reuftopgbg
                      

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *