Flyktpunkten – platsspecifikt konstverk på Kville Saluhalls tak. Invigning tisdag 5:e oktober kl 16.00

Flyktpunkten – ett platsspecifikt konstverk på Kville Saluhalls tak av Snöfrid Caldeborg och Freï Von Fräähsen Zu Lorenzburg.
    Välkommen på invigning av det tillfälliga konstverket ”Flyktpunkten” som installerats på taket till Kville Saluhall på Vågmästareplatsen.
Flyktpunkten är ett konstverk som förenar skulptur och textinläsning i en fantasi över stadens mest anonyma och otillgängliga plats – taklandskapet. Konstnärerna Snöfrid Caldeborg och Frei von Fräähsen zu Lorenzburg in betraktaren att följa med på ett äventyret genom en poetisk text och en skulpturgrupp av tre djur i naturlig storlek.
Tisdagen 5:e oktober 2021 kl 16:00 invigs verket med en live-läsning på plats. Därefter står skulpturerna uppställda fram till 23:e oktober. Har du inte möjlighet att komma till invigningen kan du besöka verket och streama inläsningen eller läsa texten själv via hemsidan: www.flyktpunkten.se
    Hjärtligt välkommen!
    Tre konstnärskonstellationer inbjöds av Folkstaden våren 2021 att med sina konstnärskap ge sig ut i Göteborgs taklandskap för att undersöka, upptäcka, laborera, använda, gestalta, göra synligt och tillföra. Kulturarv har upptäckts och nya har skapats. Samarbeten har inletts, arbeten leder vidare i visioner om framtidens sociala och kulturella användning av en av stadens största yta: taken.
    Folkstaden projektleder European Creative Rooftop Network i Göteborg. Övriga partner i EU/Kreativa Europa-projektet är Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, ​​Belfast, Chemnitz, Faro, Nicosia och Rotterdam. Aktörerna i de nio städerna bildar en koalition, som tillsammans tittar de på hur 15-40% av Europas stadsyta är underutnyttjat och förbises: det europeiska taklandskapet. Vi ska främja och bidra till större användning av Europas hustak som kulturarv och kulturella platser, som tillgängliga gemensamma utrymmen och kreativa laboratorier för energieffektivitet, klimatanpassning och cirkulär ekonomi.
Finansiärer: Creative Europe, Kulturrådet, Göteborgs Stad

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *