FIVE MINUTES AND TWENTY METERS FROM THE EDGE… Välkomna på Vernissage torsdag 7:e oktober!

En utställning av Jenny Magnusson och Patrik Elgström 

featuring Fredrik Nyberg och Studio Stibb

Plats:  Jedeurska Huset, Allmänna Vägen 2B, Göteborg.                 

Vernissage: torsdag 7 oktober kl 17 – 21. Läsning kl 19.

Utställningen pågår 7-17 okt, tor-sön, kl 12 – 16                                                       

 

Jenny Magnusson och Patrik Elgström i duon SKYMMER OCH SER är inbjudna av FOLKSTADEN att undersöka TAK som en plats där konstnärliga undersökningar kan ta ny skepnad eller skapa en ansats till något nytt. Med respektive praktiker, skulptur och fotografi, formar de en utställning som kretsar kring den tematik som är central i bådas konstnärskap; materialitet, rum och arkitektur. En undersökning av betraktarens och den egna rörelsen i relation till plats och ting.                                                                                                                                                

    Utställningen som visas i Jedeurska huset i FOLKSTADENS regi innefattar ett allkonstverk och ett försök att iscensätta delar av huset, dess funktion, ute och inne, uppe och nere. I en serie samarbeten bjuder duon SKYMMER OCH SER in författare Fredrik Nyberg för att läsa och sprida sin poesi ut i rumslig ljudbild. Texten är den ständigt omarbetade och platsskrivna texten OM SKYMMER OCH SER. Detta är den fjärde intervallen i samarbetet där tidigare framförande har varit på Konstepidemin, Konstakademien och WELD i Stockholm. Studio STIBB som också håller till i Jedeurska huset gör tillsammans med Skymmer och Ser ett nytt arkitektoniskt tillägg till 1800-talshusets gård: ett hopvikbart hörn. Där mobiliteten står i fokus till hörnets verkligen grundande karaktär. Alltings ursprung, eller för att tala med Edward Husserl ”orienteringens nollpunkt” punkten från var världen sprider sig ut.  

    Titeln på utställningen kommer från ett av de många möten med fastighetsägare och vaktmästare konstnärerna hade för att få möjlighet att komma upp på tak.                                                             

-”Ni får fem minuter på er och måste vara tjugo meter från kanten”.

 

Jenny Magnusson och Patrik Elgström, 7 oktober 2021

 

 

Tre konstnärskonstellationer inbjöds av Folkstaden våren 2021 att med sina konstnärskap ge sig ut i Göteborgs taklandskap för att undersöka, upptäcka, laborera, använda, gestalta, göra synligt och tillföra. Kulturarv har undersökts och nya har skapats. Samarbeten har inletts, arbeten leder vidare i visioner om framtidens sociala och kulturella användning av en av stadens största yta, taken.

     Folkstaden projektleder European Creative Rooftop Network i Göteborg. Övriga partners är Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, ​​Belfast, Chemnitz, Faro, Nicosia och Rotterdam. Aktörerna i de nio städerna bildar en koalition, som tillsammans tittar på hur 15-40% av Europas stadsyta är underutnyttjat och förbises: det europeiska taklandskapet. Vi ska främja och bidra till större användning av Europas hustak som kulturarv och kulturella platser, som tillgängliga gemensamma utrymmen och kreativa laboratorier för energieffektivitet, klimatanpassning och cirkulär ekonomi.

Finansiering: Creative Europe, Kulturrådet, Göteborg Stad

#europeancreativerooftopnetwork #reuftopgbg #rooftopgbg #folkstaden #creativeeurope #kulturrådet

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *