bostadsvralet03workshop

Under Bostadsvrålet höll Folkstaden en workshop. Fokus låg på byggemenskaper. Workshoppen var en slags övning i matchmaking och utgick från Nya Heden projektet som plats där deltagarna fick skissa i bild och text om hur de ville bo. Det hela avslutades med en gemensam genomgång av var och ens boendeidéer för att hitta grannar med liknande boendeideal.