heden_vern03

Folkstaden jobbar vidare under 2015 med de som anmälde intresse för byggemenskaper på Nya Heden genom vår byggskylt och andra medier. Byggskylten som satt uppe i drygt två månader visar vår  vision  över Nya Heden och kontakt för intresseanmälan.   Ett samarbete med YimbyGbg. Vi inväntar nu stadsbyggnadskontorets inriktningsdokument inför detaljplan över Heden. Vi har från olika källor hört att de tagit intryck av vårt koncept för Nya Heden och jobbar åt samma håll.