Wes Mapes – Kulturhusets tak som konstnärsrum – 24 september.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Gbg_211013-0846-1024x682.jpg

Wes Mapes, residenskonstnär från Amsterdam, berättar om sitt pågående arbete med en installation på Frölunda Kulturhus tak.

Lördag 24:e september 14.30 – 16.00. Välkomna!

Under september bjuder Frölunda Kulturhus och Folkstaden in konstnärer på residens till att använda kulturhusets tak som konstnärsrum. Konstnärerna inspireras och reflekterar, spekulerar och experimenterar och genom en konstnärlig process ger de liv till det bortglömda taklandskapet.

Idag är 15 – 35 % av Europas stadsområden underutnyttjad – städernas bortglömda taklandskap. Genom att bjuda in konstnärer att producera platsspecifika experimentella och processbaserade projekt på utvalda hustak, syftar residensen till att utforska nya sätt att aktivera och föreställa sig dessa utrymmen genom konstnärlig praktik.

Frölunda Kulturhus samverkar med Folkstaden, partner i Kreativa Europa-projektet European Creative Rooftop Network: nio städer som utforskar och skapar plats i det underutnyttjade urbana taklandskapet. 2022 genomför ett residensprogram med 18 europeiska konstnärer från olika discipliner.

Wes Mapes

Baserad i AMSTERDAM.  (f. 1982, Oakland, USA) är en multimedia-konstnär med en mångfacetterad praktik som inkluderar måleri, skulptur, installation, musikalisk komposition och performance. Mapes skapar rumsliga verk som inbjuder till reflektion och kontemplation och hans arbete hämtar inspiration från en stor bredd av influenser från postkoloniala teorier, alternativa historiemodeller, matematik, lokalt utvecklade byggnadstekniker, modern arkitektur och panafrikansk identitet.

Finansieras av EU-programmet Kreativa Europa samt svenska Kulturrådet.

ECRN.city

folkstaden.se

#creativeeurope #kulturrådet #ecrn.city #rooftop #rooftopart #rooftopculture

———————-

ENGLISH

Wes Mapes, artist-in-residence, talks about his ongoing work with an installation on the roof of Frölunda Kulturhus.

Saturday 24 September 14.30 – 16.00. Welcome!

During September, Frölunda Kulturhus and Folkstaden invite artists in residence to use the roof of the cultural center as an artist room. The artists are inspired and reflect, speculate and experiment and through an artistic process they give life to the forgotten roof landscape.

Today, 15 – 35% of Europe’s urban areas are underutilized – the cities’ forgotten rooftop landscapes. By inviting artists to produce site-specific experimental and process-based projects on selected rooftops, the residency aims to explore new ways of activating and imagining these spaces through artistic practice.

Frölunda Kulturhus collaborates with Folkstaden, partner in the Kreativa Europa project European Creative Rooftop Network: nine cities that explore and create space in the underutilized urban rooftop landscape. 2022 implemented a residency program with 18 European artists from various disciplines.

Wes Mapes

Based in AMSTERDAM. (b. 1982, Oakland, USA) is a multimedia artist with a multifaceted practice that includes painting, sculpture, installation, musical composition and performance. Mapes creates spatial works that invite reflection and contemplation and his work draws inspiration from a wide range of influences from post-colonial theories, alternative history models, mathematics, locally developed building techniques, modern architecture and Pan-African identity.

Funded by the EU program Creative Europe and the Swedish Cultural Council.

Website: ECRN.city       – European Creative Rooftop Network

Folkstaden.se

#creativeeurope #culturecouncil #ecrn.city #rooftop #rooftopart #rooftopculture

Finansierat av:
 

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *