översiktskarta orto

Folkstaden har i samverkan med en byggkooperativgrupp lämnat intresseanmälan till en utlyst markanvisning på Södra Viktoriagatan i Göteborg (jan 2017).