Uppåt! Framåt! – är högt och snabbt enda svaret på hållbarhet?

dilemman-toppstor

I det här seminariet är Magdalena Forshamn/ Folkstaden moderator. Bland de medverkande under eftermiddagen bl a kulturministern Alice Bah.

Välkomna 29 sept till ett samtal i två delar om förtätning ur ett regionalt perspektiv och möjligheterna att bygga hållbara samhällen. I första delen samtalar ArkDes överintendent Kieran Long med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Conny Brännberg, kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, om mål och utmaningar för regional hållbarhet.

Därefter följer ett samtal om förtätning ur ett större samhällsperspektiv. Hur planeras och formas hållbara samhällen som hänger samman, oavsett om de är storstadscentrum eller perifera samhällen? Medverkande: Nils Björling, forskargruppen urbana och regionala omvandlingar på Chalmers, Anna Rex, områdeschef för stadsplanering på Arkitema, Per-Johan Dahl, Visiting Professor på Polytechnic University of Turin, Department of Architecture and Design. Moderator är Magdalena Forshamn.

Panelsamtalet avslutas kl 15.00 och därefter är alla välkomna att stanna kvar för mingel och fortsatta samtal.

”Vi befinner oss mitt i en stor urbaniseringsvåg, både mentalt och fysiskt. Vi faller för stadens attraktionskraft, hyllar dess livskraft och förmåga att skapa arbetstillfällen. Våra större städer beskrivs som motorn i landets ekonomi. Vi åker på semester till New York och drömmer om det urbana, livet på caféerna. Till skillnad från föregående decenniers modernism och efterföljande gröna våg lyfts nu staden fram som det mest ekologiska och hållbara sättet att bo.”
– Emelie Brunge i ArkDes Resumé: Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat

Arrangörer: ArkDes, Tankesmedjan Movium SLU, Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Mer info:  https://hallbarstad.se/kalendarium/uppat-framat-ar-hogt-och-snabbt-enda-svaret-pa-hallbarhet/

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *