Välkomna till ”Om Spinna, Spinna Om” av nätverket Skräddare som rebell, söndag den 24 okt, kl 16

    Plats: Hus B3, Gamlestadsvägen 4, SE-415 11 Göteborg.
Konstnärer och curatorer i nätverket Skräddare som rebell ger infallsvinklar på de aktiviteter som pågått sedan nätverket startade runt 2013. Under eftermiddagen visas även den kollektiva textilen Om spinna, spinna om formgiven av Pia Mauno med bidrag från: Kristina Müntzing, Stina Östberg, Åsa Norberg/Jennie Sundén, Pia Mauno, Maria Magnusson, Jenny Magnusson, Marie Holmgren, Meira Ahmemulic, Carina Fihn, Dorota Lukianska, Ewa Brodin, Pia König, Zsuzsanna Larsson Gilice, Eric Magassa. Johan Zetterquist och Camilla Larsson.
      Skräddaren som rebell är inbjudna av Folkstaden i projektet European Creative Rooftop Network att utforska och laborera med stadens kulturarv, taklandskap och nya platser för och av konst.
     Om spinna, spinna om firar att nätverket Skräddare som rebell går mot sitt slut i nuvarande form. Nätverket har funnits i över tio år och har samlat en mängd konstnärer och curatorer, som har en familjebakgrund i textilarbete – från finskräddare till fabriksarbetare. Programmet använder den textila tekniken att spinna som en metafor för att både summera det gemensamma arbetet och tänka vidare kring en fortsättning. Att tvinna och repa är ytterligare två metoder som kommer ge perspektiv på hur konstnärerna har vänt och vridit på sitt textila familjearv och textil konst- och kultur. Deltagare: Pia Mauno, Stina Östberg, Åsa Norberg/ Jennie Sundén, Maria Magnusson, Jenny Magnusson, Marie Holmgren, Carina Fihn, Dorota Lukianska och Camilla Larsson.
     Folkstaden projektleder European Creative Rooftop Network i Göteborg. Övriga partner i EU/Kreativa Europa-projektet är Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, ​​Belfast, Chemnitz, Faro, Nicosia och Rotterdam. Aktörerna i de nio städerna bildar en koalition, som tillsammans tittar de på hur 15-40% av Europas stadsyta är underutnyttjat och förbises: det europeiska taklandskapet. Vi ska främja och bidra till större användning av Europas hustak som kulturarv och kulturella platser, som tillgängliga gemensamma utrymmen och kreativa laboratorier för energieffektivitet, klimatanpassning och cirkulär ekonomi.
      Skräddare som rebell är ett nätverk av konstnärer, curatorer och skribenter som alla har textilarbetande föräldrar – från skräddare, modister, ägare till garnaffär till textilindustriarbetare. Nätverket har funnits i över 10 år. Nätverket ordnar interna och publika möten som reflekterar över vad det textila arvet kan vara och vad det har för betydelse för ett konstnärligt arbete. Under dessa möten är samtalet grunden som vecklas ut i olika skapandemoment. Det praktiska, konstnärliga arbetet sammanförs med samtal och reflektion. Olika sorters samtal ges också möjlighet att materialiseras i utställningar, konstverk och andra sorters rumsliga presentationer.
      Projektet finansieras av Kreativa Europa och Kulturrådet, i samverkan med Folkuniversitetet Kultur Göteborg.
     Hela lokalen har inte fysisk access utan trappsteg. Hiss finns till första våningen av lokalen.
     

Posted in

Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *