Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.


molnet_garden2
Bilder från vår vernissage Molnkatedralen

Vernissage GIBCA Extended 7:e september. Molnkatedralen av Folkstaden. Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna.  Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: […] Mer →


dilemman-toppstor
Uppåt! Framåt! – är högt och snabbt enda svaret på hållbarhet?

I det här seminariet är Magdalena Forshamn/Folkstaden moderator. Bland de medverkande under eftermiddagen bl a kulturministern Alice Bah. Välkomna 29 sept till ett samtal i två delar om förtätning ur ett regionalt perspektiv och möjligheterna […] Mer →


21616535_1161439633988869_5301811435280810514_n
Loppis de Luxe

Välkomna söndag 1:a oktober! På gården Gatenhielmska Ateljéerna har vi Loppis de Luxe.   Mer →


Infobild_Molnet_Molnkatedralen_Folkstaden_web
Välkomna på vernissage torsdag 7:e september 2017 kl 19.30 – 23.00! Gibca Extended.

Molnkatedralen av Folkstaden. Installation på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. . Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: Javier Umazabal. Vernissagekvällen är ett samarrangemang av Folkstaden, […] Mer →


Folkstaden får projekbidrag av Kulturbryggan, dec 2016

Vi är väldigt glada för ett projektbidrag från Kulturbryggan/ Konstnärsnämnden till ” Scenario för samskapande” som vi kommer att arbeta  med under 2017. Mer info om det kommer snart. Mer →


flygperspektiv
Bilder från Döden – en utställning om livet.

Liljevalchs – Galärvarvsparken på Djurgården, sommaren 2016. Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers – Lars Bergström, Stefan Karlsson, Tomas Lundberg/Folkstaden, Cecilia Runesson – gemensamma intresse för […] Mer →


Liljevalchs_Doden_Affisch_700x1000_HR-page-001web
Döden – en utställning om livet

Välkomna på invigning fredag den 3 juni kl 15 – 17 i Galärvarvsparken intill Vasamuseet på Djurgården. Utställningen pågår 4 juni till 4 september 2016. Tomas Lundberg/Folkstaden har medverkat i projektgruppen bakom utställningen och […] Mer →


omforma_bok
Ny bok och artikel i Arkitekten: Omforma

Magdalena Forshamn/Folkstaden ingår i arbetgruppen kring projektet Omforma. Intervjuer i projektet Omforma visar att ålder, klass, etnicitet och kön påverkar bilden av den ”ideale designern”. Normen upprätthålls genom att de som fördelar jobb, […] Mer →


20150917_163244_resized
Folkstaden visar visionen Nya Heden med byggkooperativ på mässan.

En ny rörelse växer fram. Sveriges första byggemenskapsmässa i Göteborg. Vi visade vår vision Nya Heden med byggemenskaper. Presenterade också kooperativ hyresrätt som en form med många fördelar.   ”Bygg stadskvarter med […] Mer →


byggem_plansch2
Folkstaden deltar i Gbg Byggemenskapsmässa

Besök oss på Sveriges första Byggmenskapsmässa nu på torsdag den 17:e september kl. 16 – 20. Plats Kajskjul 113 i Frihamnen. Gratis! Folkstaden är en av 30 utställare. Samtidigt pågår Göteborgs Stadstriennal 16:e – 19:e sept. Tag […] Mer →

Aktuellt

Intresseanmälan!

Frågor eller intresseanmälan kring byggemenskaper: hem@folkstaden.se  Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden och Byggkooperativ

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS
ps_konstcafe

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Gyllene Tiders medlemmar var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Medverkande är Björn Hellström, Kristin Bergaust,[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum
bostadsvralet01_22nov2016

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande
hedenvernissage10okt2014

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet samt förkorta planprocesser för att ge möjlighet för fler aktörer att vara med. Ett[…] Mer →

Hemma på vår gata
hemmapavargata-postertest1-v100

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art
todayinparadise-thumb

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende
tunnelseende-thumb

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container
container-thumb

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Gyllene Tider
gyllenetider-2-thumb

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →