Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.


Med flera aktörer skriver vi artikeln ”Kommuner, släpp fram de små byggaktörerna”

Vi skriver debattartikel tillsammans med flera andra aktörer i Dagens Samhälle 3 jan 2019. ”  Dagens system gynnar stora aktörer som har muskler att under flera år delta i kommunala planeringsprocesser innan bygget kan komma igång. Kommuner, […] Mer →


Boverkets nya rapport om byggemenskaper

Boverket har kommit med en ny rapport: Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen. Där kan man läsa i den inledande  sammanfattningen: ”Varför byggemenskaper?   Byggemenskaper kan vara ett sätt att möta efterfrågan från invånare med […] Mer →


Vi skriver debattartikel: Bevara och bebygg Skanstorget

  Artikel i ETC Göteborg Debatt 13 dec om aktuella Skanstorget – Bevara och bebygg Skanstorget – utveckla Skanstorget till en attraktiv mötesplats genom att både bevara och bebygga det. Stoppa och gör ett omtag i den process som […] Mer →


Vad är landsbygden och vad vill vi att den ska vara?

Vi deltar i seminariet Rural Talks #3 i Uddebo: Vad är landsbygden och vad vill vi att den ska vara? Sverige har precis fått ett nytt nationellt mål för arkitektur, form och design. Där beskrivs vilken roll vår gestaltade miljö har i […] Mer →


Framtidsveckan i Göteborg 8-13 oktober

Framtidsveckan 8 -13 oktober är igång.  På lördag den 13 oktober kl 14 deltar Folkstaden / Magdalena Forshamn genom att berätta om ” Kooperativ hyresrätt- hur funkar det?” Välkomna! Arrangör är Studiefrämjandet. Länk till […] Mer →


Bilder från vår vernissage Molnkatedralen

Vernissage  Molnkatedralen av Folkstaden, 7:e september. GIBCA Extended – Gö­te­borgs In­ter­na­tio­nel­la Konst­bi­en­nal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl […] Mer →


Finissage Gibca Extended : Molnkatedralen av Folkstaden + musik på scen. Kulturnatta fredag 13 oktober

FINISSAGE Folkstadens Molnkatedral GIBCA Extended En kollaborativ kulturnatta på gården, Gatenhielmska ateljéerna. Folkstaden projicerar rörlig bild på övertrycksmoln. Folkstaden visar egna inledande skisser på molnet av scenarier och horisonter […] Mer →


Uppåt! Framåt! – är högt och snabbt enda svaret på hållbarhet?

I det här seminariet är Magdalena Forshamn/ Folkstaden moderator. Bland de medverkande under eftermiddagen bl a kulturministern Alice Bah. Välkomna 29 sept till ett samtal i två delar om förtätning ur ett regionalt perspektiv och möjligheterna […] Mer →


Loppis de Luxe

Välkomna söndag 1:a oktober! På gården Gatenhielmska Ateljéerna har vi Loppis de Luxe.   Mer →


Välkomna på vernissage torsdag 7:e september 2017 kl 19.30 – 23.00! Gibca Extended.

Molnkatedralen av Folkstaden. Installation med filmade projektioner på molnet. Plats: gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: Javier Umazabal. Vernissagekvällen är ett […] Mer →

Aktuellt

Intresseanmälan

Bostadspriserna skenar. Är det ens idé att köa på Boplats Göteborg? Det byggs för lite och för dyrt. Några få byggbolag har oligopolställning och kommunens planeringsapparat är föråldrad med arbetssätt och lagar från 60-talet: det blir markslösande, glesa, trista och bilkrävande bostadsöar. Allt gammalt rivs och suddas ut. Folkstaden har andra planer. Vi kan få[…] Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden och Byggkooperativ

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →