Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.


Seminarium om Göteborgs taklandskap

Ett seminarium  hölls 21 oktober på TaKeT, takterassen på Comfort Hotell för ett 20 tal inbjudna gäster för att diskutera framtida tak i Göteborg. I Göteborg och ett flertal europeiska städer tas initiativ och program för att utveckla […] Mer →


Välkomna till ”Om Spinna, Spinna Om” av nätverket Skräddare som rebell, söndag den 24 okt, kl 16

    Plats: Hus B3, Gamlestadsvägen 4, SE-415 11 Göteborg. Konstnärer och curatorer i nätverket Skräddare som rebell ger infallsvinklar på de aktiviteter som pågått sedan nätverket startade runt 2013. Under eftermiddagen visas även den kollektiva […] Mer →


FIVE MINUTES AND TWENTY METERS FROM THE EDGE… Välkomna på Vernissage torsdag 7:e oktober!

En utställning av Jenny Magnusson och Patrik Elgström  featuring Fredrik Nyberg och Studio Stibb Plats:  Jedeurska Huset, Allmänna Vägen 2B, Göteborg.                  Vernissage: torsdag 7 oktober kl 17 – 21. Läsning kl 19. Utställningen […] Mer →


Flyktpunkten – platsspecifikt konstverk på Kville Saluhalls tak. Invigning tisdag 5:e oktober kl 16.00

Flyktpunkten – ett platsspecifikt konstverk på Kville Saluhalls tak av Snöfrid Caldeborg och Freï Von Fräähsen Zu Lorenzburg.     Välkommen på invigning av det tillfälliga konstverket ”Flyktpunkten” som installerats på taket […] Mer →


Projektbidrag från Kulturrådet gör det möjligt att visa verk av konstnärer i år.

Beviljat projektbidrag från Kulturrådet ger medfinansiering till European Creative Rooftop Network. Genom Kulturrådets projektbidrag kan vi visa verk från konstnärer  i Göteborg. Verken kommer att presenteras kring den 1:a september 2021. Vi […] Mer →


European Creative Rooftop Network har startat!

Digitalt möte med de 8 andra aktörerna/städerna i Europa som ska verka för en ökad användning av våra tak som publika, kulturella platser och hållbart byggande. I det 4-åriga EU projektet ingår följande städer som partners: Faro (PT), Barcelona […] Mer →


EU-stöd till European Creative Rooftop Network!

Vi är väldigt glada för ett beviljat EU stöd från Creative Europe/EACEA till projektet European Creative Rooftop Network. Folkstaden kommer att vara projektledare för Göteborg. I det 4-åriga EU projektet ingår följande städer som partners: Faro […] Mer →


Debattartikel i GT 28 maj 2020: Förvandla Götaälvbron till den nya Parkbron.

Med anledning av trafiknämdens möte den 28 maj så svarar vi på trafikkontorets förslag till beslut att inte genomföra Parkbron. Tyvärr så gick politikerna på trafikkontorets förslag till beslut. Artikeln: Gör som i New York och skapa en ny park […] Mer →


Gå med i vår Facebook grupp: Omvandla Götaälvbron till en grön stadspark. Nu 10 000 medlemmar!

På några månader med start i november 2019 har vår Facebookgrupp nu i mars 2020 vuxit till över 10 000 medlemmar som stödjer och följer förslaget! Här en länk till Facebookgruppen: Omvandla Götaälvbron till grön stadpark. Bild av våra kollegor […] Mer →


VERNISSAGE lördag 7 mars – Välkommen !

  Välkommen på VERNISSAGE lördag 7 mars 13 -17. Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – en utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars – söndag 22 mars 2020. Öppettider: tisdag […] Mer →

Aktuellt

Hur blir 2021?

Ett projekt som ska skapa mötesplatser utomhus, det ligger i tiden. Men 2021 är oviss. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas för att arbeta tillsammans? Just nu gäller det att ha både B-planer och C …. Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

European Creative Rooftop Network – ECRN

15 - 35% av Europas urbana landskap är underutnyttjat och bortglömt: taklandskapet. Nio olika städer ska främja och bidra till ett större användande av taken: kulturmiljöer och nya mötesplatser, tillgängliga gemensamma rum, kreativa lab för energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulära ekonomi-projekt. Samverkanspartners är Faro stad/Portugal, Barcelona/Spanien, Belfast/Storbritannien, Antwerpen/Belgien, Amsterdam/Nederländerna, Rotterdam/Nederländerna, Chemnitz/Tyskland, Nicosia/Cypern och Göteborg/Sverige. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Folkstaden – Kooperativ Hyresrättförening

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad.  Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi  och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten.   Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →