Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

”Allmännyttan måste ta ett större ansvar”

Göteborgs Fria skriver om Bostadsvrålet som Folkstaden är med och arrangerar.

INRIKES   GÖTEBORGS FRIA PUBLICERAD: 

Bostadsbrist och renoveringarna av miljonprogrammen är några av frågorna som uppmärksammas i helgens Bostadsvrålet.
artikel_etc_naverlursgatan2

– Syftet är att skapa en mötesplats för olika bostadspolitiska organisationer att träffas och diskutera tillsammans. Vi vill lyfta frågor vad det gäller till exempel nybyggnation, renovering och stadsutveckling, säger Mattias Axelsson, samordnare för Bostadsvrålet och drivande i Pennypodden.

Detta blir andra gången ett bostadsvrål anordnas i Sverige, det första var i Tensta i maj. Och även om organisationer från andra delar av landet kommer att delta, kommer fokus att ligga på situationen i Göteborg. Mattias Axelsson tycker att två problem är extra viktiga att uppmärksamma. Förutom bostadsbristen gäller det renoveringarna av miljonprogrammen, där ombyggnationerna på Pennygången har varit de mest uppmärksammade.

– Renoveringarna måste ske på ett socialt hållbart sätt, där folk kan bo kvar. De allmännyttiga bolagen måste ta ett större ansvar och inte bete sig på samma sätt som de privata företagen och göra lyxrenoveringar.

Till Bostadsvrålet är allmänheten välkommen för att ta del av de föreläsningar och workshops som anordnas. Ett exempel är Allt åt Alla och Staden vi vill ha som tillsammans kommer att ta fram en anti-gentrifierings-handbok. Dessutom kommer en hemlig aktion att äga rum på lördag kväll, för att uppmärksamma bostadssituationen i Göteborg och allmännyttans roll. Temat för helgens konferensen är just allmännyttan.

– Att det heter Allmännyttan 2.0 syftar på att det behövs nya tag. Allmännyttan behöver uppdateras.


Aktuellt

Intresseanmälan!

Frågor eller intresseanmälan kring byggemenskaper: hem@folkstaden.se  Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden och Byggkooperativ

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS
ps_konstcafe

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Gyllene Tiders medlemmar var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Medverkande är Björn Hellström, Kristin Bergaust,[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum
bostadsvralet01_22nov2016

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande
hedenvernissage10okt2014

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet samt förkorta planprocesser för att ge möjlighet för fler aktörer att vara med. Ett[…] Mer →

Hemma på vår gata
hemmapavargata-postertest1-v100

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art
todayinparadise-thumb

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende
tunnelseende-thumb

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container
container-thumb

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Gyllene Tider
gyllenetider-2-thumb

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →