Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

FIVE MINUTES AND TWENTY METERS FROM THE EDGE… Välkomna på Vernissage torsdag 7:e oktober!

En utställning av Jenny Magnusson och Patrik Elgström 

featuring Fredrik Nyberg och Studio Stibb

Plats:  Jedeurska Huset, Allmänna Vägen 2B, Göteborg.                 

Vernissage: torsdag 7 oktober kl 17 – 21. Läsning kl 19.

Utställningen pågår 7-17 okt, tor-sön, kl 12 – 16                                                       

 

Jenny Magnusson och Patrik Elgström i duon SKYMMER OCH SER är inbjudna av FOLKSTADEN att undersöka TAK som en plats där konstnärliga undersökningar kan ta ny skepnad eller skapa en ansats till något nytt. Med respektive praktiker, skulptur och fotografi, formar de en utställning som kretsar kring den tematik som är central i bådas konstnärskap; materialitet, rum och arkitektur. En undersökning av betraktarens och den egna rörelsen i relation till plats och ting.                                                                                                                                                

    Utställningen som visas i Jedeurska huset i FOLKSTADENS regi innefattar ett allkonstverk och ett försök att iscensätta delar av huset, dess funktion, ute och inne, uppe och nere. I en serie samarbeten bjuder duon SKYMMER OCH SER in författare Fredrik Nyberg för att läsa och sprida sin poesi ut i rumslig ljudbild. Texten är den ständigt omarbetade och platsskrivna texten OM SKYMMER OCH SER. Detta är den fjärde intervallen i samarbetet där tidigare framförande har varit på Konstepidemin, Konstakademien och WELD i Stockholm. Studio STIBB som också håller till i Jedeurska huset gör tillsammans med Skymmer och Ser ett nytt arkitektoniskt tillägg till 1800-talshusets gård: ett hopvikbart hörn. Där mobiliteten står i fokus till hörnets verkligen grundande karaktär. Alltings ursprung, eller för att tala med Edward Husserl ”orienteringens nollpunkt” punkten från var världen sprider sig ut.  

    Titeln på utställningen kommer från ett av de många möten med fastighetsägare och vaktmästare konstnärerna hade för att få möjlighet att komma upp på tak.                                                             

-”Ni får fem minuter på er och måste vara tjugo meter från kanten”.

 

Jenny Magnusson och Patrik Elgström, 7 oktober 2021

 

 

Tre konstnärskonstellationer inbjöds av Folkstaden våren 2021 att med sina konstnärskap ge sig ut i Göteborgs taklandskap för att undersöka, upptäcka, laborera, använda, gestalta, göra synligt och tillföra. Kulturarv har undersökts och nya har skapats. Samarbeten har inletts, arbeten leder vidare i visioner om framtidens sociala och kulturella användning av en av stadens största yta, taken.

     Folkstaden projektleder European Creative Rooftop Network i Göteborg. Övriga partners är Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, ​​Belfast, Chemnitz, Faro, Nicosia och Rotterdam. Aktörerna i de nio städerna bildar en koalition, som tillsammans tittar på hur 15-40% av Europas stadsyta är underutnyttjat och förbises: det europeiska taklandskapet. Vi ska främja och bidra till större användning av Europas hustak som kulturarv och kulturella platser, som tillgängliga gemensamma utrymmen och kreativa laboratorier för energieffektivitet, klimatanpassning och cirkulär ekonomi.

Finansiering: Creative Europe, Kulturrådet, Göteborg Stad

#europeancreativerooftopnetwork #reuftopgbg #rooftopgbg #folkstaden #creativeeurope #kulturrådet


Aktuellt

Hur blir 2022?

ECRN är ett projekt som ska skapa mötesplatser och utveckla tak. Men för 2021 och 2022 är det ovisst pga Covid. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas och arbeta tillsammans för att skapa kultur- och konstprojekt samt fler gröna tak för ett bättre klimat i våra städer? Just nu gäller det att[…] Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

European Creative Rooftop Network – ECRN

15 - 35% av Europas urbana landskap är underutnyttjat och bortglömt: taklandskapet. Nio olika städer ska främja och bidra till ett större användande av taken: kulturmiljöer och nya mötesplatser, tillgängliga gemensamma rum, kreativa lab för energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulära ekonomi-projekt. Samverkanspartners är Faro stad/Portugal, Barcelona/Spanien, Belfast/Storbritannien, Antwerpen/Belgien, Amsterdam/Nederländerna, Rotterdam/Nederländerna, Chemnitz/Tyskland, Nicosia/Cypern och Göteborg/Sverige. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Folkstaden – Kooperativ Hyresrättförening

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad.  Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi  och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten.   Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

NYA HEDEN I GÖTEBORG

Vy från sydost över Heden Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →