Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Göteborg måste ge plats åt alla

Folkstaden och flera andra organisationer skriver i GP DEBATT publicerad 18 november 2014
Göteborg måste även kunna erbjuda jobb och bostad åt människor utan högskoleutbildning. Vi arbetar för att göra hela Göteborg till en öppnare, tolerantare och rättvisare stad, skriver debattörerna.

Göteborg måste även kunna erbjuda jobb och bostad åt människor utan högskoleutbildning. Vi arbetar för att göra hela Göteborg till en öppnare, tolerantare och rättvisare stad, skriver debattörerna.

 

Vi är många som älskar Göteborg och som vill förändra. Vi arbetar för att göra hela Göteborg till en öppnare, tolerantare och rättvisare stad, skriver representanter för Bostadsvrålet.

Göteborg vill vara en turist-, mötes- och evenemangsstad. Människor ska besöka staden, spendera pengar och flytta hit. Företag ska etableras och anställa högutbildad personal. Så skapas ”livskvalitet för göteborgarna som kan känna sig stolta och trivas i sin stad”. Reklamen visar spårvagnar i motljus och ett soldränkt Liseberg. Men det är bara en sida av Göteborg.

Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer. Ser turisterna och innovatörerna Gårdsten och Angered med all sin potential och mångkultur? Var finns bostad och jobb för den som inte gått på högskola?

Miljonprogrammen renoveras och hyrorna höjs med 40 – 50 procent så att boende inte kan bo kvar. Det offentliga rummet minskar till förmån för kommersiella intressen. Bostadsbristen är gigantisk. De boendes rätt till sin stad och sina hem väger lätt mot staden som varumärke.

Vill förändra

Vi är många som älskar Göteborg och som vill förändra. Vi arbetar för att göra hela Göteborg till en öppnare, tolerantare och rättvisare stad. Aktivist- och intressegrupper i Göteborg har växt sig många och starka senaste åren. Biskopsgårdens framtid är boende som gått samman för att få hyresvärden Willhem att ta tag i det eftersatta underhållet i stället för att renovera och chockhöja hyrorna. Göteborgs Förenade Studentkårer, Bostadsupproret och driver opinionsarbete för att fler bostäder byggs för studenter och unga. Yimby Gbg och Folkstaden verkar för att staden ska bli tätare och därmed socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbar. Pennygångens framtid har fått bort rivningskontrakten på Pennygången. Staden vi vill ha arbetar för att öka medborgarnas inflytande. Allt åt Alla kämpar för en stad där våra gemensamma intressen går före de mer bemedlades.

Brokig skara

Vi är en brokig skara organisationer som samlas i kampen för bättre bostadspolitik och stadsplanering. Vi vill förändra – nu.

Därför bjuder vi under namnet Bostadsvrålet in till konferens den 22–23 november. Där kommer vi att prata om vad som bör göras, hur vi arbetar och kan arbeta för att göra vårt Göteborg till den öppna, toleranta, tillgängliga och rättvisa stad som Göteborgs boende har rätt till.

Allt Åt Alla Göteborg

Josefin Söderpalm, Göteborgs Förenade Studentkårer

Patrik Andersson, Yimby

Tomas Lundberg, Folkstaden

Hanna Lindquist, jagvillhabostad.nu

Karin Andersson, Biskopsgårdens framtid

Malin Stenborg, Bostadsupproret

Mattias Axelsson, Hyresgästföreningen Pennygången

Daniel Carlenfors, Pennypodden

Marit Tollesson, Pennygångens Framtid

Maria Ilves, Hyresgästförening

Mahasti Hashemieh, Boende på Näverlursgatan (Västra Frölunda)


Aktuellt

Intresseanmälan

Bostadspriserna skenar. Är det ens idé att köa på Boplats Göteborg? Det byggs för lite och för dyrt. Några få byggbolag har oligopolställning och kommunens planeringsapparat är föråldrad med arbetssätt och lagar från 60-talet: det blir markslösande, glesa, trista och bilkrävande bostadsöar. Allt gammalt rivs och suddas ut. Folkstaden har andra planer. Vi kan få[…] Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden och Byggkooperativ

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad. Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten. Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar er bostad i samarbete med arkitekter? Vi organiserar ett projekt med workshops och diskussioner samt seminarier om finansiering, energi och ekologiskt byggande m m Frågor och intresseanmälan: hem@folkstaden.se Mer →

Tidigare projekt

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Djurgården,Stockholm

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafè – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande

Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som man sedan fördelar tomter genom[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →