Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.

Konstnärer i ECRN residensprogram 2022

Folkstaden/Göteborg samarbetar med Amsterdam och Barcelona inom ECRN residensprogram med sammanlagt sex konstnärer inom bild och performance. I Göteborg äger det rum på Frölunda kulturhus tak. Ett lokalt samarbete mellan Folkstaden, Frölunda Kulturhus och Göteborg Konsthall/Urban Konst.

FRANCO FASOLI

Baserad i Barcelona på residens i Göteborg – Frölunda Kulturhus tak under augusti/september 2022

Franco Fasoli, aka JAZ, (f. 1981, Buenos Aires, Argentina) är en av de mest uppmärksammade konstnärerna från den latinamerikanska gatukonstscenen under 90-talet och som gjorde entré på den globala scenen och i gallerivärlden utan att lämna gatan som underlag. Senaste decenniet har Fasolis konst präglats av de levande motsättningarna i de latinamerikanska samhällena, deras ritualer och eviga ostadighet. Flera former av individuell och kollektiv identitet i ständig friktion har blivit en del av den sociologiska ryggraden i hans arbete. Fasoli är van att tillgripa en bred bestiario som han använder som en metaforisk förevändning för att ställa politiska och sociala frågor. En av de mest slående aspekterna av hans arbete är utforskningen av material och skala i en ständig rörelse genom olika sammanhang: från storskaliga målningar i stadslandskapet till mindre verk i brons och papper.

Fasoli är en av årets vinnare av det prestigefyllda priset KONEX i Buenos Aires i kategorin offentlig konst. Han har skapat en rad offentliga konstverk och ställt ut i ett stort antal städer från Cape Town till New York. Numera bor han mellan Barcelona och Buenos Aires.

Instagram: @francofasolijaz

Hemsida: https://francofasoli.com/

WES MAPES

Baserad i Amsterdam på residens i Göteborg – Frölunda Kulturhus tak under september.

Wes Mapes (f. 1982, Oakland, USA) är en multimedia-konstnär med en mångfacetterad praktik som inkluderar måleri, skulptur, installation, musikalisk komposition och performance. Mapes skapar rumsliga verk som inbjuder till reflektion och kontemplation och hans arbete hämtar inspiration från en stor bredd av influenser från postkoloniala teorier, alternativa historiemodeller, matematik, lokalt utvecklade byggnadstekniker, modern arkitektur och panafrikansk identitet.

Mapes har ställt ut i solo- och grupputställningar i USA och Europa. Han har en BA i kommunikationsstudier från California State University, Long Beach och en MA i konst och design från Sandberg Institute, Amsterdam.

Instagram: @wesmapesstudio

Hemsida: https://sandberg.nl/graduation2019/wes-mapes

SARA LÄNNERSTRÖM

Baserad i Göteborg på residens i Amsterdam slutet av juli – början av augusti 2022

Sara Lännerströms konst mynnar ur ett ständigt flöde som bland annat kan ta sitt uttryck i teckning, film, performance, installation, text eller djurdräkter. Återkommande teman är naturen, djuren, det lantliga och hemtrevliga, där vildvuxna, ostyriga och eroderande krafter verkar hota ordning och avgränsningar.

Hennes senaste projekt är KRPM och Tellustemplet, båda tillfälliga/halvpermanenta offentliga skulpturer placerade på den stora parkeringen vid Backaplan i Göteborg. Lännerström bygger sina skulpturer mestadels av återvunnet material som trä, tegel eller kartong.

webbplats: saralannerstrom.com

 

MERSIHA MESSIHA

Baserad i Göteborg, New York, och Mostar. På residens i Barcelona 8-24 juli.

Hyllad som ”en märklig varelse som tänjer på gränserna för kroppsrörelser och definierar nya utrymmen för icke-verbal teater” (Irfan Hošić, konsthistoriker). mersiha messiha alias Mesihović eller Circuitdebris (f. i Mostar, Bosnien och Hercegovina) arbetar med kropp, ljud, improvisation, omedelbarhet och radikal fantasi som främsta kommunikationsmedel. Hennes forskning fördjupar den rörliga kroppens och de sociala strukturernas sammankoppling, rumsliga modaliteter i performance som bryter mot det binära förhållandet mellan sinne/kropp, natur/kultur, ande/material, och som avvecklar förtryckande strukturer och hegemoniska tankar.

 


Aktuellt

Hur blir 2022?

ECRN är ett projekt som ska skapa mötesplatser och utveckla tak. Men för 2021 och 2022 är det ovisst pga Covid. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas och arbeta tillsammans för att skapa kultur- och konstprojekt samt fler gröna tak för ett bättre klimat i våra städer? Just nu gäller det att[…] Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

Folkstaden är partner i European Creative Rooftop Network – ECRN

15 - 35% av Europas urbana landskap är underutnyttjat och bortglömt: taklandskapet. Nio olika städer ska främja och bidra till ett större användande av taken: kulturmiljöer och nya mötesplatser, tillgängliga gemensamma rum, kreativa lab för energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulära ekonomi-projekt. Samverkanspartners är Faro stad/Portugal, Barcelona/Spanien, Belfast/Storbritannien, Antwerpen/Belgien, Amsterdam/Nederländerna, Rotterdam/Nederländerna, Chemnitz/Tyskland, Nicosia/Cypern och Göteborg/Sverige. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Folkstaden – Kooperativ Hyresrättförening

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad.  Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi  och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten.   Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

NYA HEDEN I GÖTEBORG

Vy från sydost över Heden Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →