Med kulturprojekt och utställningar inom arkitektur, design, konsthantverk och bildkonst skapar Folkstaden samarbeten, möten och debatt.


Gå med i vår Facebook grupp: Omvandla Götaälvbron till en grön stadspark. Nu 10 000 medlemmar!

På några månader med start i november 2019 har vår Facebookgrupp nu i mars 2020 vuxit till över 10 000 medlemmar som stödjer och följer förslaget! Här en länk till Facebookgruppen: Omvandla Götaälvbron till grön stadpark. Bild av våra kollegor […] Mer →


VERNISSAGE lördag 7 mars – Välkommen !

  Välkommen på VERNISSAGE lördag 7 mars 13 -17. Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – en utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars – söndag 22 mars 2020. Öppettider: tisdag […] Mer →


Debattartikel: Riv inte Götaälvbron – gör om den till en park! 25 oktober 2020

Debattartikel i GP 25 oktober av Folkstaden/Tomas Lundberg. Riv inte Götaälvsbron – gör om den till park.  Samtidigt lämnade vi in ett Göteborgsförslag som nu har ca 650 röster. Därmed tar politikerna upp frågan igen. Artikeln har fått […] Mer →


Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening

Folkstaden har utvecklat och registrerat en ny plattform för bostad- och byggkooperativ: Folkstaden Kooperativ Hyresrättsförening. En förebild har varit SKB – Stockholms Kooperativa Bostadsbolag.  Lanseringen av föreningen och plattformen […] Mer →


Socialt Byggande, konferens 19-20 sept på Chalmers

Folkstaden/Tomas Lundberg medverkar med ett inspel vid ett av seminarierna. Utgångspunkten är en debattartikel i GP den 22/7 som bland annat tar upp mindre byggaktörers dåliga förutsättningar samt förplanering med enkel stadsplan av kommunal […] Mer →


Utveckla en modell för socialt bostadsbyggande

Folkstaden skriver i GP debatt 22 juli 2019: Göteborg kan visa upp en modell för socialt och ekologiskt bostadsbyggande på markområdet mellan Valhallabadet och Nya Ullevi. Politiker kan här ta initiativet för att utveckla och genomföra en ny […] Mer →


Med flera aktörer skriver vi artikeln ”Kommuner, släpp fram de små byggaktörerna”

Vi skriver debattartikel tillsammans med flera andra aktörer i Dagens Samhälle 3 jan 2019. ”  Dagens system gynnar stora aktörer som har muskler att under flera år delta i kommunala planeringsprocesser innan bygget kan komma igång. Kommuner, […] Mer →


Boverkets nya rapport om byggemenskaper

Boverket har kommit med en ny rapport: Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen. Där kan man läsa i den inledande  sammanfattningen: ”Varför byggemenskaper?   Byggemenskaper kan vara ett sätt att möta efterfrågan från invånare med […] Mer →


Vi skriver debattartikel: Bevara och bebygg Skanstorget

  Artikel i ETC Göteborg Debatt 13 dec om aktuella Skanstorget – Bevara och bebygg Skanstorget – utveckla Skanstorget till en attraktiv mötesplats genom att både bevara och bebygga det. Stoppa och gör ett omtag i den process som […] Mer →


Vad är landsbygden och vad vill vi att den ska vara?

Vi deltar i seminariet Rural Talks #3 i Uddebo: Vad är landsbygden och vad vill vi att den ska vara? Sverige har precis fått ett nytt nationellt mål för arkitektur, form och design. Där beskrivs vilken roll vår gestaltade miljö har i […] Mer →

Aktuellt

Hur blir 2022?

ECRN är ett projekt som ska skapa mötesplatser och utveckla tak. Men för 2021 och 2022 är det ovisst pga Covid. Vad kan man planera för? Hur ska vi träffas och arbeta tillsammans för att skapa kultur- och konstprojekt samt fler gröna tak för ett bättre klimat i våra städer? Just nu gäller det att[…] Mer →

Manifest

Följ oss

Facebook
Twitter
RSS-flöde
RSS-flöde

Påverka

Byggkooperativ

Pla­ne­ra, bygg och an­vänd en bygg­nad ge­men­samt med and­ra. Mer →

Pågående projekt

European Creative Rooftop Network – ECRN

15 - 35% av Europas urbana landskap är underutnyttjat och bortglömt: taklandskapet. Nio olika städer ska främja och bidra till ett större användande av taken: kulturmiljöer och nya mötesplatser, tillgängliga gemensamma rum, kreativa lab för energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulära ekonomi-projekt. Samverkanspartners är Faro stad/Portugal, Barcelona/Spanien, Belfast/Storbritannien, Antwerpen/Belgien, Amsterdam/Nederländerna, Rotterdam/Nederländerna, Chemnitz/Tyskland, Nicosia/Cypern och Göteborg/Sverige. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union Mer →

Tidigare projekt

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! – utställning mars 2020

Återbruka Götaälvbron – gör om den till grön park! En utställning av Tomas Lundberg, Folkstaden. Utställningen pågår lördag 7 mars till sön 29 mars 2020. I Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget visades skisser på Götaälvbron samt videos från genomförda internationella projekt med liknande inriktning. En fortsättning på debattartikel i GP, Göteborgsförslag samt en Facebookgrupp för att övertyga våra politiker. Tyvärr röstade de för en rivning av Götaälvbron den 28 maj 2020.[…] Mer →

Folkstaden – Kooperativ Hyresrättförening

Var med och utveckla en ny bostadsmarknad.  Vi arbetar för byggemenskaper. En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi  och utifrån sina egna ambitioner planerar, låter bygga och använder en byggnad. Du blir byggherre, pressar priserna och höjer kvaliteten.   Är du intresserad av ett kulturprojekt där du tillsammans med andra intresserade planerar[…] Mer →

Molnkatedralen – GIBCA Extended / Göteborgs Konstbiennal 2017

Molnkatedralen – Vernissage  7:e september 2017 samt Finissage 13 oktober Kulturnatta. En del av GIBCA Extened – Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017.  Installation av övertryckstält med projektioner/film på gården Gatenhjelmska Ateljéerna. Under vernissagekvällen kl 20.30 på scen/musik: Ukon/Njurmännen. DJ under kvällen: DJ del Mar. Folkstaden visar egna inledande skisser av scenarier och horisonter om ett post-konsumistiskt och[…] Mer →

Döden, en utställning om livet – Liljevalchs Konsthall

    Galärvarvsparken på Djurgården, Stockholm 4 juni – 4 september  2016/ Liljevalchs Konsthall. Tomas Lundberg/Folkstaden är med i gruppen av fyra konstnärer som initierat och planerat utställningen samt deltar med en konstnärlig icensättning – Caput Mortuum (se nedan). Utställningen har sin upprinnelse i fyra konstnärers gemensamma intresse för begravningsplatser, deras laddning och kulturella skillnader[…] Mer →

Konstcafé – kulturarbetarnas seniorboende på Galleri PS

  På Galleri PS arrangerade vi ett konstcafé, dagcenter och utställning 1 – 30 augusti 2015.  Medlemmarna i kulturarbetarnas seniorboende var inbjudna att ställa ut ett konstverk var och en, varav 54 tackade ja. Folkstaden tog samtidigt in nya intresseanmälningar till seniorboendet av besökare samt informerade om möjligheten att förverkliga det. Samarbetsprojekt.   Vernissage lördag den[…] Mer →

NYA HEDEN I GÖTEBORG

Vy från sydost över Heden Nya Heden / Aktivism för ett kvalitativt stadsbyggande. Vernissage för byggskylten på Heden under kulturnatta 10 oktober 2014. Här kunde besökarna anmäla sig till en framtida byggkooperativ på Heden. Projektet syfte har varit att verka för mångfald och småskalighet i stadsbyggandet  genom att Göteborg Stad gör en enkel stadsplan som[…] Mer →

Bostadsvrålet – bostadspolitiskt forum

I samarbete med ett flertal organisationer arrangerade Folkstaden Bostadsvrålet i Göteborg i november 2014. Bostadsvrålet är en förenande konferens med seminarier, panelsamtal, utställningar och workshops kring bostadspolitiska frågor. Utifrån ett brett boende- och samhällspolitiskt perspektiv möts aktivister, forskare, sakkunniga och andra intresserade för att under en heldag utbyta erfarenheter och lärdomar om hur vi tillsammans kan[…] Mer →

Hemma på vår gata

Hemma på vår gata handlar om att utveckla dialogmöten mellan boende/medborgare/invånare och professionella och visa ny, spännande och progressiv arkitektur och stadsbyggnad i Göteborg. Och att faktiskt visa hur dialog och progressiv design hänger samman. Sju skolklasser möter sju arkitektkontor i en intensiv process med flera steg Den enskilda elevens visioner om boende och stadsliv går[…] Mer →

Today in Paradise – Genetics & Art

In­ter­na­tio­nell samut­ställ­ning på te­mat ny bi­o­lo­gi och ge­ne­tik. Mer →

Göteborg Bis
Miniatyrbild av projektet Göteborg Bis

En 3D-chat­värld för so­ci­a­la mö­ten och konstut­ställ­ning­ar. Mer →

Tunnelseende

En ut­ställ­ning för att vid­ga dis­kus­sio­nen om sta­dens of­fent­li­ga rum. Mer →

Container

Konstut­ställ­ning vid Röda Sten i Gö­te­borg. Mer →

Kulturarbetarnas Seniorboende – Gyllene Tider

Gyl­le­ne Ti­der är idén om ett äldre­bo­en­de för konst­nä­rer och and­ra kul­tur­ar­be­ta­re. Utställningar 2001 - 2003. Mer →